Herhaalprik tegen corona in het najaar
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
01-08-2022

De minister van VWS heeft na advies van het OMT-V besloten dat iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad, in het najaar een herhaalprik kan krijgen. Deze vaccinatieronde start in september. Eerst worden mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden, die vaak ook jaarlijks de griepprik krijgen, én zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kunnen anderen, als zij dat willen, een herhaalprik krijgen. Met deze 9 vragen leggen we uit wat deze vaccinatieronde dit najaar inhoudt.

1. Is het nodig dat ik weer een coronaprik haal en waarom?
Op basis van wat we nu weten over het coronavirus, verwachten we dat de ziekte dit najaar oplaait en het aantal besmettingen ​daardoor zal toenemen. We houden rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Uit voorzorg zal daarom weer een coronaprik aangeboden worden. Deze herhaalprik tegen corona verbetert de kwaliteit van het afweersysteem en daarmee de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is de herhaalprik nodig om de zorg bereikbaar te houden en om druk op de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen.

2. Wie kan een herhaalprik tegen corona krijgen?
In het najaar kan iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft afgerond, 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting een herhaalprik krijgen.

De eerste groep die de herhaalprik krijgt aangeboden, bestaat uit: 

  • mensen van 12 jaar of ouder met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden. Bij hen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Dit zijn onder meer mensen die ook een griepprik krijgen. Behoort u tot die eerste groep en bent u 60 jaar of ouder, dan wordt u uitgenodigd door het RIVM. Behoort u tot die eerste groep en bent u jonger dan 60 jaar, dan wordt u uitgenodigd door de huisarts.  
  • zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever.  

 Daarna kunnen anderen, als zij dat willen, een herhaalprik halen.

3. Ik ben nog niet gevaccineerd, mag ik een herhaalprik halen?
Wanneer u nog geen enkele coronaprik heeft gehad, dan heeft u eerst de basisserie tegen corona nodig. Deze kunt u nog steeds halen, u hoeft hiervoor niet te wachten tot het najaar. 

4. Wat is het verschil tussen een booster en een herhaalprik?
Er is geen verschil. Een booster en een herhaalprik versterken beide de werking die de basisserie – de eerste vaccinatie(s) – op het afweersysteem heeft. Dit geeft tijdelijk extra bescherming tegen corona. We houden vanaf nu de term herhaalprik aan, omdat dit duidelijker aangeeft dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak en met welke periode, hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

5. Waar kan ik een herhaalprik krijgen en hoe maak ik een afspraak?
De mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname of overlijden, worden per brief door het RIVM of de huisarts uitgenodigd om hun prik te halen bij de GGD. Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisarts worden aangemeld bij de GGD en zullen dan thuis worden gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf, ook zij kunnen zich desgewenst laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie.

6. Welk vaccin krijg ik?
Er wordt geprikt met een aangepast mRNA vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna) als die betere bescherming biedt dan de huidige vaccins.