GGD presenteert resultaten 8e coronapeiling (4 - 11 november 2021)

GGD presenteert resultaten 8e coronapeiling (4 - 11 november 2021)
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
06-12-2021

Het gevoel van saamhorigheid is afgenomen maar inwoners van Noord- en Oost-Gelderland zijn veerkrachtiger. Dat blijkt uit de 8e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 4 tot en met 11 november gehouden is.

Sinds jaar en dag onderzoekt de GGD Noord- en Oost-Gelderland de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio. Gedurende de coronacrisis brengt de GGD ook in kaart wat de gevolgen van de coronacrisis zijn. Deze coronapeilingen zijn gestart in maart 2020. Van 4 – 11 november 2021 voerde de GGD de 8e peiling uit. 

Minder saamhorigheid, meer veerkracht

“De coronapas is echt een brug te ver gebleken. De tweedeling in de samenleven en ook in gezinnen is schrijnend”, zegt een man van 58 jaar in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat het gevoel van saamhorigheid is afgenomen. In maart 2020 ervoer 64% meer saamhorigheid in de samenleving en in november 2021 is dit 10%. Met de veerkracht, oftewel het vermogen om met stress en tegenslag om te gaan, zit het in onze regio wel goed: 81% van de inwoners heeft een gemiddelde tot hoge veerkracht. We zijn zelfs iets veerkrachtiger geworden, want in mei 2021 was dit 78%. Veerkracht neemt toe met de leeftijd. Ook hebben mannen, samenwonenden en hoger opgeleiden vaker een hoge veerkracht.

Zelftests populair

39% van de mensen met klachten heeft zich laten testen bij een GGD testlocatie. Dat is vergelijkbaar met de resultaten in mei 2021. Het verschil is dat in november 2021 steeds meer mensen een zelftest hebben gedaan. Mensen die in de twee weken voorafgaand aan het onderzoek griepachtige verschijnselen hadden en zich niet hebben laten testen, geven verschillende redenen hiervoor. De helft van de gevaccineerden geeft aan zich niet te hebben laten testen, omdat ze gevaccineerd zijn tegen corona. Redenen die zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden noemen zijn: “de klachten waren te wijten aan iets anders” (53%); “ik had al een zelftest gedaan en vond het niet nodig om mij te laten testen” (38%) en “de klachten waren niet ernstig genoeg” (38%). Het blijft belangrijk dat iedereen met klachten zich laat testen.

Zelftest of testen bij de GGD?

Testen met klachten kan bij een GGD-testlocatie, maar mensen met milde klachten mogen ook een zelftest gebruiken. Milde klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of een verhoging tot 38 graden. Is de zelftest positief, dan moet er altijd een extra test gedaan worden bij een GGD-testlocatie. Dit geldt ook voor iedereen die gevaccineerd is of al corona heeft gehad.

Restklachten na besmetting met het coronavirus

Twee op de drie mensen die besmet zijn (geweest) met het coronavirus hebben milde klachten (gehad). 30% van de mensen die besmet zijn geweest met corona heeft lange tijd restklachten (gehad). Ruim een op de drie inwoners vind het lastig inschatten hoe erg besmetting voor hen zal zijn. “Ik weet niet in welke mate ik corona krijg als ik besmet raak. Blijft het bij milde klachten of wordt het hevig. Dat is niet te voorspellen, dus blijf ik alert en houd me aan de basisregels”, zegt een 63-jarige vrouw.

Meningen over vaccinatieplicht verdeeld

Van de  deelnemers geeft 93% aan dat ze gevaccineerd zijn of van plan zijn zich te laten vaccineren. Ruim twee op de drie inwoners vinden dat iedereen zich zou moeten laten vaccineren tegen corona. De helft van de inwoners is van mening dat vaccineren wel een vrije keuze moet blijven. Een 50-jarige man omschrijf het als volgt: “Iedereen is in principe zelf verantwoordelijk en heeft zelfbeschikking over het eigen lichaam. Dit neemt niet weg dat er ook een verantwoordelijkheid is voor de hele samenleving, maar dat mag niet leiden tot gedwongen vaccinatie.”

Rapportcijfer

Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is een 7,4. “Ondanks de coronaperiode voel ik mij goed, gezond en vermaak ik mij prima”, zegt een 40-jarige deelnemer aan het onderzoek. Jongere leeftijdsgroepen geven hun leven minder vaak een voldoende dan 65-plussers. Dit is een trend die de GGD Noord- en Oost-Gelderland sinds het begin van de pandemie signaleert. Jonge mensen zijn vaker bang, voelen zich vaker eenzaam en ervaren meer stress. Een 19-jarige geeft haar leven een 4 en zegt daarover: “Ik mis vrijheid, ik stort me teveel op mijn werk omdat ik niet veel kan op het moment. Ik wil kunnen reizen en dingen kunnen ondernemen zonder verplichtingen.”

Meer weten over het onderzoek?
Infographic
Rapportage
Voorgaande coronapeilingen 

 

Wie zijn de respondenten?

Van 4 – 11 november werd het onderzoek voor de 8e keer uitgevoerd door een online vragenlijst voor te leggen aan het GGD-panel ‘NOG Beter Weten’. Daarnaast is de vragenlijst ook uitgezet via sociale media.

  • Er deden 3148 mensen mee aan de 8e peiling.
  • 59% is vrouw, 41% is man, <1% gaf “anders” aan
  • 18% is 18 tot 44 jaar, 39% is 45 tot 64 jaar, 43% is 65-plus
  • 10% is laagopgeleid, 43% middelbaar opgeleid en 48% hoogopgeleid
  • 40% komt uit de regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 39% uit de Achterhoek en 21% uit de Noord-Veluwe
  • 86% woont in een meerpersoonshuishouden en 14% is alleenstaand

    Er is gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en subregio. Ten aanzien van deze kenmerken zijn de uitkomsten representatief voor de hele bevolking van de regio Noord- en Oost-Gelderland.