GGD’en vaccineren niet op scholen voortgezet onderwijs of hun pleinen

GGD’en vaccineren niet op scholen voortgezet onderwijs of hun pleinen
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
27-08-2021

Sinds enkele weken bestaat er een hardnekkige misverstand dat GGD’en voornemens zouden zijn op voortgezet onderwijs (VO) scholen of hun pleinen te gaan vaccineren. Zowel de GGD’en als de VO-scholen krijgen hierover veelvuldig vragen. De GGD’en zijn echter nooit van plan geweest om bijvoorbeeld prikbussen op VO-schoolpleinen te plaatsen. Ook zijn er geen voornemens om hier alsnog toe over te gaan.

Wel komt het geregeld voor dat er contact is tussen een GGD en een VO-school. Op verschillende scholen bestaat behoefte aan informatie over het coronavirus en hoe met dit virus om te gaan. De GGD’en delen graag kennis over het coronavirus en lichten toe welke rol testen en vaccineren hebben bij de bestrijding van de pandemie. Als GGD’en leerlingen kunnen ondersteunen om tot een weloverwogen keuze te komen om zich wel of niet te laten vaccineren, wordt kennis hierover desgevraagd gedeeld.

Kinderen vanaf 12 jaar besluiten zelf of ze zich laten vaccineren of niet. Voordat tot een weloverwogen keuze wordt gekomen, wordt verwacht dat kinderen hierover in gesprek gaan met hun ouders. De GGD’en en de VO-raad distantiëren zich van iedere suggestie dat door hen druk op leerlingen wordt gelegd om zich te laten vaccineren buiten het zicht van ouders om. Zodoende wordt er niet op VO-scholen gevaccineerd.