Geboren in 1988? Maak online uw vaccinatieafspraak!

Geboren in 1988? Maak online uw vaccinatieafspraak!
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
09-06-2021

Aangezien er steeds meer vaccins beschikbaar komen, gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen uit 1988 kunnen daardoor vanaf 9 juni online een afspraak maken voor vaccinatie met een mRNA-vaccin. Inplannen kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit het geboortejaar 1988 ontvangt binnenkort van het RIVM per post een uitnodiging voor een vaccinatie, maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. We verzoeken mensen uit dit geboortejaar, die zich willen laten vaccineren, online een afspraak in te plannen. Dat kan via 
www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD-inlogcode nodig.   

Welk vaccin?
De GGD’en gebruiken voor mensen uit het geboortejaar 1988 vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze mRNA-vaccins beschermen even goed tegen ernstige ziekteverschijnselen en ziekenhuisopname. Op de vaccinatielocaties waar ook Moderna wordt gebruikt, wordt ter plaatse bepaald of mensen BioNTech/Pfizer of Moderna krijgen. Dit hangt volledig af van de beschikbaarheid van de vaccins.

Eerder dan 198
8 geboren?
Sinds zaterdag 5 juni bieden de GGD’en ook mensen geboren van 1956 tot en met 1960, die nog niet gevaccineerd zijn, de mogelijkheid om een afspraak te maken om alsnog gevaccineerd te worden met een mRNA-vaccin. Deze mensen hebben eerder een uitnodiging van hun huisarts gekregen om gevaccineerd te worden met AstraZeneca. Sinds 5 juni kunnen ook zij een afspraak maken via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken bij één van de GGD’en. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 tot en met 1987. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wel willen, vragen we dringend alsnog, indien mogelijk online, een afspraak te maken. Online gaat het snel, makkelijk en het kan 24 uur per dag.

Jongere leeftijdsgroepen 

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1988 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert GGD GHOR Nederland ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.

Vaccinatiestrategie
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl.