Dave, toezichthouder kinderopvang: "Als kind moet je veilig kunnen spelen en ravotten"

Dave, toezichthouder kinderopvang: "Als kind moet je veilig kunnen spelen en ravotten"
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
09-02-2022

Tijdens de coronacrisis kwamen er in korte tijd veel nieuwe collega’s bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Corona of niet, ook de andere taken van de GGD gaan gewoon door. Zoals het werk van Dave. Hij is sinds 2013 Toezichthouder Kinderopvang. Samen met zijn collega's controleert hij of de veiligheid en gezondheid van kinderen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en bij gastouders gewaarborgd is, zoals beschreven staat in de Wet Kinderopvang. Dave vertelt over zijn werk. 

"We controleren bijvoorbeeld of er genoeg beroepskrachten op de groepen staan en of zij een Kinder-EHBO-diploma hebben. Wij doen pedagogische observaties; we kijken hoe beroepskrachten met kinderen omgaan en of de kinderen zich veilig voelen. We controleren ook of de organisaties doen wat ze zeggen en zeggen wat ze doen. Als een Christelijke kinderopvang in het beleidsplan heeft staan dat ze elke dag een Bijbelverhaal voorlezen en een Psalmversje zingen, dan moet dat ook uitgevoerd worden. Ouders kiezen de opvang die bij hen past op basis van de informatie die zij van de organisatie krijgen. Zij moeten er vanuit kunnen gaan dat organisatie die hun kind opvangt, doet wat ze belooft.”

In de hoogste boom klimmen

“Alles wat wij doen draait om veiligheid, gezondheid en welbevinden van kinderen. Ik vind het belangrijk dat de kinderopvang gewoon goed is. Je kindertijd moet een mooie tijd zijn, waarin je veilig kan spelen en ravotten. In een veilige en gezonde omgeving kan je zijn wie je wilt en doen wat je wilt. Er wordt wel eens gezegd dat er van de GGD van alles niet mag, maar zo is het niet. Van mij mogen kinderen de hele dag spelen, ravotten en in de hoogste boom klimmen. Waar ik op let is of er op de kinderopvang over is nagedacht, hoe zij daarmee omgaan en hoe ze dat uitvoeren. Is het kind gezekerd of ligt er een mat onder de boom? Bij de meeste organisaties en gastouders is het gewoon goed op orde. Ik trek vaak de deur achter me dicht na een inspectie met het gevoel: wát een leuke inspectie, wát een enthousiaste beroepskrachten, hier wil ik mijn kind wel brengen!”

Dit doet Dave

“Op jaarbasis bezoek ik bijna 120 kinderopvangadressen, BSO’s, kinderdagverblijven en gastouders. Ik ga, meestal onaangekondigd, op bezoek. Ik bereid me voor door de stukken te lezen, zoals het pedagogisch beleidsplan en het beleid veiligheid en gezondheid. Voordat ik vertrek bekijk ik vaak nog even de website voor de laatste nieuwtjes. Tijdens de inspectie spreek ik beroepskrachten en observeer ik een aantal momenten van de dagindeling, zoals het buitenspelen, het eet- en drinkmoment en bij de jongste groepen bij het slaapmoment. Als ik genoeg heb gezien ga ik terug naar kantoor en verwerk ik mijn bevindingen over veiligheid, gezondheid, de pedagogische observatie en het pedagogisch beleid in het rapport. Als ik kinderen zie genieten en beroepskrachten zie die hun werk gewoon goed doen, dan komt dat ook in mijn rapport. Dat stuur ik naar de directeur of leidinggevende van de organisatie. Zij mogen reageren en soms verwerk ik hun zienswijze in het rapport. Vervolgens gaat het naar de gemeente, die bepaalt of het nodig is om handhaving toe te passen. Als er handhaving is geadviseerd na mijn eerste inspectie, dan voer ik na een aantal weken een nader onderzoek uit om het oplossen van tekortkomingen te controleren.”

“Voordat gastouders mogen starten met het opvangen van kinderen, komt er een toezichthouder van de GGD op bezoek. We vragen hoe een dag eruit ziet en doen een rondje door het huis. Daarbij letten we bijvoorbeeld op de veiligheid van campingbedjes, we controleren of er traphekjes en rookmelders zijn en als er huisdieren zijn, hoe de gastouder dat combineert. Je vangt tenslotte wel de kinderen van een ander op. De kinderopvang en buitenschoolse opvang worden jaarlijks geïnspecteerd, gastouders bij aanvang en steekproefsgewijs.”