Beleidsadviseur Paige: “Iedereen wordt blanco geboren”

Beleidsadviseur Paige: “Iedereen wordt blanco geboren”
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
20-10-2021

Tijdens de coronacrisis kwamen er in korte tijd heel veel nieuwe collega’s bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Corona of niet, de andere taken en werkzaamheden van de GGD gaan ook gewoon door. Zoals het werk van beleidsadviseur Paige. Ze stak tijdelijk haar handen uit de mouwen tijdens de coronacrisis en werkt nu weer aan diverse projecten, waaronder het programma Nu Niet Zwanger.

“De kwetsbare doelgroep heeft me altijd aangesproken. Iedereen wordt blanco geboren. Je omgeving en de gebeurtenissen die je meemaakt bepalen op welk pad je terecht komt. Dat gaat vaak vlekkeloos maar soms hoeft er maar 1 ding te gebeuren en je pad verloopt compleet anders. Ik heb sociale studies gedaan en mijn eerste baan was bij de maatschappelijke opvang. Daar zie je in de praktijk dat een hele kleine tegenslag er uiteindelijk toe kan leiden dat je je baan of je huis kwijt raakt. Sinds juni 2019 werk ik als beleidsadviseur voor de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Ik werk aan de thema’s maatschappelijke zorg, publieke gezondheid asielzoekers en ik houd me bezig met opleiding en training op het gebied van crisisbeheersing. Toen vorig jaar corona uitbrak was ik betrokken bij het opzetten van zorghotels in de regio, ik heb in de teststraat gestaan en ik was projectleider Bron- en Contactonderzoek. Als vaste medewerkers werden we ingezet waar we maar nodig waren. Vanaf januari 2021 pakte ik mijn gewone werk weer op.

Een van de dingen waar ik me mee bezighoud is het programma Nu Niet Zwanger. Het programma ondersteunt kwetsbare mensen bij het maken van een bewuste keuze over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychische problemen, schulden of verslaving. Deze groep heeft vaak zoveel tegelijk aan het hoofd, dat bewust nadenken over anticonceptie er soms bij in schiet. Ook is er nog steeds veel onwetendheid over het juiste gebruik van anticonceptie. Door met cliënten het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie helpen wij hen de regie te nemen over hun leven en hun kinderwens.

Wij voeren dit programma uit voor 12 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland en werken aan draagvlak bij partijen als huisartsen, hulpverleningsorganisaties, gynaecologen en verloskundigen. Vanuit het programma scholen we aandachtfunctionarissen en pakken we soms zelf de begeleiding op van cliënten. We streven ernaar dat de gesprekken over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie zo veel mogelijk door de reguliere hulpverlening gevoerd worden. Dat maakt de drempel lager. Waar nodig springen wij bij.

We hebben tweewekelijks een overleg waarin casussen besproken worden. Ik denk dan vaak: hier doen we het voor. Het gaat soms over jonge meisjes die te maken hebben met huiselijk geweld, verslaving of verkeerde vrienden. Deze meisjes geven aan op dit moment niet zwanger te willen worden. Vanuit het programma gaan we het gesprek aan, geven we informatie en bieden we hulp, bijvoorbeeld bij het plaatsen van een spiraaltje. Alles gebeurt op vrijwillige basis en elke cliënt heeft zelf de regie. Een casus die me bij is gebleven is die van een mevrouw met een kindje dat uit huis geplaatst was. Ze wilde heel graag nog een kindje. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat ze vooral wilde bewijzen dat ze het kon, dat het beter ging en dat ze een goede moeder was. Vanuit het programma is er hulp ingezet waarmee ze kon laten zien dat het goed met haar ging met als doel haar kindje terug te krijgen. Ze nam uiteindelijk zelf de beslissing om daarmee aan de slag te gaan en niet direct zwanger te worden. Dat zijn mooie situaties, waarin je mensen echt kan helpen, terwijl ze toch zelf de regie houden. Dat motiveert me om dit programma op een goede manier uit te rollen.”