7e coronapeiling (18 - 24 mei 2021): vaccinatiebereidheid stijgt, Noord-Veluwe blijft achter

7e coronapeiling (18 - 24 mei 2021): vaccinatiebereidheid stijgt, Noord-Veluwe blijft achter
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
08-06-2021

Bijna 9 op de 10 mensen zijn bereid zich te laten vaccineren. Dat blijkt uit de 7e coronapeiling van GGD Noord- en Oost-Gelderland die van 18 tot en met 24 mei gehouden is. Daarmee is het percentage bewoners van deze regio dat zich wil laten vaccineren opnieuw toegenomen: in november was dit 51%, in februari 79% en in mei 89%.

In Noord-Veluwe ligt het percentage lager: 77% van de inwoners wil zich laten vaccineren. In Midden-IJssel/Oost-Veluwe is dat 90% en in de Achterhoek 93%. Het percentage mensen dat twijfelt over het nemen van een vaccin is opnieuw gedaald: van 14% in februari naar 5% in mei. Het percentage mensen dat zegt zich niet te laten vaccineren is gelijk gebleven: 7%. Redenen die zij hiervoor opgeven zijn onder andere twijfel over de veiligheid of over de werking van het vaccin. Een deel van hen vindt dat er meer aandacht moet komen voor het opbouwen van weerstand. 

Psychisch gezonder
De psychische gezondheid van de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland is voor het eerst sinds het begin van de pandemie verbeterd. Vooral jongvolwassenen (18-27 jaar) scoorden in het najaar en de winter erg laag op psychische gezondheid (56% in februari), maar er is een flinke verbetering te zien: in mei voelde 76% van de jongvolwassenen zich psychisch gezond. Minder mensen hebben last van angst, bezorgdheid of verveling dan in februari. Eenzaamheid wordt wel iets vaker gerapporteerd dan in februari. De jongere leeftijdsgroepen hebben hier vaker last van dan de ouderen. “Vanaf het begin zien we al dat de pandemie vooral op jongvolwassenen een groter negatief effect heeft”, zegt onderzoeker Caroline Timmerman. “Dat is mogelijk te verklaren omdat jongeren een actiever sociaal leven hebben, dat plotseling stil is komen te staan, terwijl er voor ouderen minder veranderde.” Ook blijkt uit het onderzoek dat hoe jonger mensen zijn, hoe minder veerkrachtig ze zijn.  

“Ik heb weinig tot geen contact met andere mensen. Het duurt allemaal veel te lang”, zegt een vrouw van 27 jaar, die haar leven een 3 geeft. Een 69-jarige man geeft zijn leven een 8 en zegt: “Door een beetje te zoeken naar kansen is er ook in deze tijd nog van alles te doen.”

Periode van rust en bezinning
4 op de 10 mensen ervaren de coronatijd als een periode van ‘rust en bezinning’. Er zijn ook dingen die mensen graag vast willen houden, ook na corona. Het (deels) thuiswerken en meer tijd doorbrengen met het gezin worden veel genoemd. Maar ook de rust door minder (sociale) verplichtingen en door meer te genieten van de kleine dingen. Een deel van de mensen vindt het niet erg om ook na corona minder handen te schudden en niet meer iedereen 3 zoenen te geven.

1 op de 3 volwassenen is aangekomen
De corona-uitbraak blijft  van invloed op de leefstijl. 1 op de 3 volwassenen is in coronatijd aangekomen in gewicht. De belangrijkste reden die die mensen hiervoor noemen is minder bewegen, doordat ze meer (thuis) zitten en de sportscholen en -verenigingen die gesloten waren.  

Meer weten over het onderzoek?
Infographic vaccineren
Infographic mentale gezondheid en leefstijl 
Rapportage
Voorgaande coronapeilingen 

 

Wie zijn de respondenten?

Van 18 – 24 mei werd het onderzoek voor de 7e keer uitgevoerd door een online vragenlijst voor te leggen aan het GGD-panel ‘NOG Beter Weten’. Daarnaast is de vragenlijst ook uitgezet via sociale media. Er hebben 3553 mensen meegedaan aan de 7e peiling.

  • 60% is vrouw, 40% is man
  • 19% is 18 tot 44 jaar, 44% is 45 tot 64 jaar, 37% is 65-plus
  • 11% is laagopgeleid, 44% middelbaar opgeleid en 46% hoogopgeleid
  • 38% komt uit Midden-IJssel/Oost-Veluwe, 40% uit de Achterhoek en 22% uit Noord-Veluwe
  • 85% woont in een meerpersoonshuishouden en 15% is alleenstaand

Er is gewogen naar geslacht, leeftijdsgroep en subregio. Ten aanzien van deze kenmerken zijn de uitkomsten representatief voor de hele bevolking van de regio Noord- en Oost-Gelderland.