Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hygiënebegeleiding voor kindercentra

Uit onderzoek blijkt dat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen onvoldoende op de hoogte zijn van het belang van hygiëne. In de thuis-/gezinssituatie, maar ook op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal kunnen kinderen al veel over hygiëne leren. Kinderen die gewend zijn om zich schoon te gedragen, door onder andere de handen op de juiste momenten en manier te wassen zullen daar veel profijt van hebben. Dit vermindert de kans op verspreiding van ziektekiemen.

De GGD kan helpen bij het hygiënisch werken in jouw kindercentra. Hieronder zijn een aantal materialen te vinden die helpen om aandacht te besteden aan hygiëne.

Vragen en meer informatie
De medewerkers van onze afdeling Infectieziektenbestrijding staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.