Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Infectieziekte op de kinderopvang

Wat moet je als kinderopvang doen als er kinderen zijn die een infectieziekte hebben? GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt hulp en begeleiding.

Melden is belangrijk

Bepaalde groepen in de bevolking zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Dat geldt onder andere voor jonge kinderen. Daar waar veel kinderen veel tijd met elkaar doorbrengen, zoals op scholen of kinderdagverblijven, is het risico op besmetting dus relatief groot. Om die reden zijn instellingen dan ook verplicht om de GGD, volgens artikel 26 van de Wet Publieke Gezondheid, op de hoogte te stellen van een ongewoon aantal kinderen met een infectieziekte. De GGD kan dan onderzoeken om welke ziekte het gaat, zo nodig kan bron- en contactonderzoek verrichten en hygiëneadviezen geven. Zo kunnen we voorkomen dat de ziekte zich verspreidt.

Informatie per infectieziekte

Heb je andere vragen?

Altijd op de hoogte blijven? Download de KIDDI-app voor kinderopvang! Met deze app heb je altijd de juiste informatie rondom infectieziekten en hygiëne aspecten bij de hand.

Deurbriefjes

Om te helpen bij de communicatie naar ouders, hebben wij deurbriefjes ontwikkeld. De deurbriefjes zijn ervoor om ouders, verzorgers en bezoekers erop te attenderen dat er op het kindercentrum of de basisschool meerdere kinderen zijn met een infectieziekte. Op het deurbriefje staat een uitleg over de infectieziekte, wat ouders moeten doen en of thuisblijven wel of niet zinvol is. Neem contact op met het team infectieziektebestrijding om een deurbriefje toegestuurd te krijgen: T. 088 - 443 33 55.

Wij adviseren en ondersteunen graag bij alle vragen over infectieziekten. Bel ons en wij mailen een exemplaar van de betreffende ziekte toe:

  • Krentenbaard
  • De vijfde ziekte
  • Buikgriep
  • Griep of verkoudheid
  • Hand-, voet- en mondziekte
  • Roodvonk
  • Waterpokken
  • Kinkhoest