Samen zorgen voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Zo geven wij vanuit bijvoorbeeld Jeugdgezondheidszorg en Infectiebestrijding advies en informatie aan kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouders. En voeren wij vanuit Technische Hygiënezorg inspecties uit in de kinderopvang.

 

Gezonde School  

Het aanleren van gezond gedrag kan het beste zo jong mogelijk beginnen. Met Gezonde Kinderopvang werkt u structureel aan de gezonde leefstijl van kinderen en deskundigheid van medewerkers. Thema’s voor de gezonde kinderopvang zijn bijvoorbeeld zonbescherming, voeding, groen, dagritme of hygiëne 

Heeft u vragen over de gezonde kinderopvang? Mail ons via gezondeschool@ggdnog.nl of bekijk de website www.gezondekinderopvang.nl