Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Houd je woning koel

Tijdens de warme zomer van 2019 lukte het mensen niet altijd om hun woning koel te houden. De temperatuur in de woon- en slaapkamers liep soms op tot boven de 40 graden Celsius. Veel mensen ondervonden hinder en sliepen slechter. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van de GGD’en. Zij stuurden daarvoor een vragenlijst naar inwoners van Gelderland en Overijssel. Zevenduizend mensen vulden de vragenlijst in.

In de factsheet op deze pagina vind je de belangrijkste bevindingen van het onderzoek. Ook geven we een aantal tips voor huiseigenaren, woningcorporaties en gemeenten om de woning koel te houden. Belangrijk hierbij is goede buitenzonwering, goede en veilige ventilatie- en spuimogelijkheden en goede isolatie. Niet alleen de aanwezigheid, maar ook voorlichting over het gebruik van zonwering en ventilatie is belangrijk. Daarnaast kan groen rondom het huis voor verkoeling zorgen. Zo kun je hinder en gezondheidsproblemen door hitte helpen voorkomen.

Een deel van de mensen geeft aan dat ze graag een airco zouden willen gebruiken. Je huis koel houden zonder airco heeft onze voorkeur. Airco’s gebruiken veel energie en warmen de buitenomgeving op. En ze veroorzaken geluidsoverlast bij de buren.

Lokaal hitteplan

Vrijwel alle gemeenten zijn bezig met het opstellen van plannen voor klimaatadaptatie. Meestal in samenwerking met andere gemeenten en partners. De klimaatveranderingen hebben ook invloed op de gezondheid. Het opstellen van een lokaal hitteplan kan een bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid van de leefomgeving. Een lokaal hitteplan richt zich op het beter functioneren van individuele verzorgers en professionals, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties tijdens een periode van hitte. Het helpt deze spelers bijvoorbeeld bij het verkrijgen van achtergrondinformatie tijdens hitte, en bij de uitvoering van hun reguliere taken en aanvullende maatregelen tijdens hitte.

Meer informatie

- Factsheet Hitte en Gezondheid

- Handreiking Lokaal Hitteplan


Je kunt ons bereiken via mmk@ggdnog.nl of 088-443 3000 team Milieu en Gezondheid.

Ook is er informatie te vinden op https://ggdleefomgeving.nl/omgeving/hitte/hitte-en-gezondheid/