De Omgevingswet die in 2021 van kracht gaat bundelt vrijwel alle regels met betrekking tot inrichting van de fysieke leefomgeving. Deze wet heeft daarom een belangrijke invloed op de wereld waarin wij leven en werken. De wet biedt veel nieuwe kansen, bijvoorbeeld doordat zij stimuleert dat belangrijke maatschappelijke vraagstukken integraal, over de grenzen van afdelingen heen, worden aangepakt.

Gemeenten krijgen ook meer speelruimte voor het maken van lokaal omgevingsbeleid. Maar dat brengt ook meer verantwoordelijkheden met zich mee.  Gemeenten krijgen bijvoorbeeld een belangrijke functie in het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de inwoners door beleid voor de fysieke leefomgeving. De GGD heeft toegang tot veel kennis over dit onderwerpen en adviseert gemeenten hier graag over.