Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voor mensen die werken met ontheemden uit Oekraïne is het Loket Ontheemden Oekraïne PSH (LOOP) het bovenregionale informatie-, verwijs- en adviescentrum. Professionals en betrokken partijen kunnen er terecht met informatievragen, voor het vinden van passend aanbod aan psychosociale hulpverlening (PSH) en voor een goed beeld van de psychosociale behoeften in de opvang en de antwoorden daarop.
 
Het LOOP bundelt relevante informatie, kennis en netwerken op het vlak van PSH en maakt die toegankelijk voor belanghebbenden. Ook helpt het LOOP bij de bevordering van PSH door aan het bewustzijn hiervoor te werken.
 
We zijn tijdens kantoortijden bereikbaar op het e-mailadres info@loketoekrainepsh.nl. Meer informatie vind je op onze website http://loketoekrainepsh.nl/.
 
Het LOOP is een samenwerkingsverband van ARQ, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, de Nederlandse ggz, het NIPV, Nivel, OPORA Foundation, PsyGlobal, het RIVM, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland.