Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Scholen voeren verschillende activiteiten uit die gericht zijn op een gezonde ontwikkeling en leefstijl van hun leerlingen. De Gezonde School helpt om hierin samenhang te bieden.

Hiermee sluiten we aan bij de landelijke Gezonde Schoolaanpak van het RIVM. Scholen die méér ondersteuning willen, kunnen contact opnemen met een Gezonde School-adviseur van de GGD. Zij kijken samen met de school hoe zij op een planmatige manier aan de slag kunt met gezondheid op school. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de laatste regionale en landelijke informatie? Volg ons op facebook of meld u aan voor de nieuwsbrief voor BO of de nieuwsbrief voor VO.

Vignet Gezonde School
Scholen die structureel aandacht besteden aan gezondheid, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Met dit vignet kunnen zij laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen belangrijk vinden. Met het vignet Gezonde School mogen zij zich gedurende drie jaar Gezonde School noemen en het logo gebruiken.

Leer hier alle informatie over het behalen van het vignet:
- voor het basisonderwijs
- voor het voortgezet onderwijs

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Gezonde School aanpak in het algemeen of over Gezonde Scholen in uw gemeente? Neem dan contact op met Myriam van Tol, projectleider Gezonde School (tel. 088 – 443 3469 / email: m.vantol@ggdnog.nl)