Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Voorbeelden uit de praktijk

Sinds 2016 heeft de GGD aan verschillende gemeenten adviezen, workshops, presentaties en expertise geleverd. Daarnaast is de GGD betrokken geweest bij verschillende projecten, omgevingsvisies en samenwerkingsverbanden. Dit zijn een aantal inspirerende voorbeelden:

Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk

De GGD heeft actief bijgedragen aan het opstellen van de Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk. De gemeente Winterswijk wenste de expertise van de GGD in huis te halen, door het inhuren van een medewerker van de GGD voor een aantal uren.

De gemeente Winterswijk had duidelijk voor ogen hoe ze dat wilden aanpakken; door het thema gezondheid niet alleen in de Omgevingsvisie te verwerken maar juist ook om dit tussen de oren van de medewerkers van verschillende teams te krijgen. De medewerker van de GGD is daarom in gesprek gegaan met sleutelfiguren binnen de verschillende teams, zowel formeel als bij het koffieapparaat. Daarnaast heeft de GGD een workshop Quickscan Gezonde leefomgeving verzorgd.

Het resultaat mag er zijn: een (ontwerp) Omgevingsvisie Buitengebied waarin gezondheid een belangrijke plek heeft gekregen en een gemeente waarin ruimtelijke ontwikkelingen in een breder perspectief worden geplaatst:

“We hebben op de werkvloer met de GGD samengewerkt, en dat heeft tot integralere en betere keuzes geleid.” – Beleidsadviseur gemeente Winterswijk

Doetinchem: Ontwerpend Onderzoek voor de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

De gemeente Doetinchem heeft de GGD gevraagd om een actieve rol te spelen in het proces van Ontwerpend Onderzoek (een cyclisch proces waarin de gemeente haar omgevingsvisie en omgevingsplan opstelt). Dit is een proces wat nog steeds loopt. Tot nu toe heeft de GGD bijgedragen door het geven van advies, presentaties (intern en extern (projectleiders van de deelgebieden)) en een workshop over de Leefplekmeter. Daarnaast is er een diepte-interview geweest met de externe adviseurs voor het deelgebied De Huet en Dichteren. Deze input van de GGD is erg gewaardeerd:

"De GGD is een belangrijke partner voor de gemeente bij het maken van de omgevingsvisie. Wij waren erg blij met de manier waarop de GGD ons hielp de juiste data aan het licht te brengen en te interpreteren. Mede daardoor hebben we zicht gekregen op de kansen en bedreigingen voor de gezonde leefomgeving op wijkniveau." - Extern adviseur gemeente Doetinchem.

Project herinrichting Zuiderpark gemeente Apeldoorn

Gemeente Apeldoorn wil het Zuiderpark meer betekenis geven voor bewoners van Apeldoorn Zuid. De gemeente beoogt door een herinrichting van het Zuiderpark de gezondheid van inwoners te bevorderen, de effecten van klimaatverandering positief te beïnvloeden en meer biodiversiteit te creëren. De GGD is gevraagd om hierbij te adviseren. De GGD heeft hiervoor cijfers aangeleverd over gezondheid en factoren die hiermee samenhangen zoals leefstijl, sociale en fysieke omgeving van de bewoners rondom het Zuiderpark. Daarnaast denkt de GGD mee over het monitoren en evalueren van effecten van de herinrichting.

Hoe kunnen we gezondheid meenemen in onze plannen voor de leefomgeving?
Die vraag stelden de NEO gemeenten aan de GGD (Nunspeet, Elburg, Oldebroek). Zij wilden daarin graag samen optrekken.

Zij hadden gehoord over het bestaan van de Gelderse Gezondheidswijzer, die inmiddels is omgedoopt tot Quickscan Gezonde Leefomgeving, en zagen dat als een mogelijk bruikbaar instrument. Zij klopten aan bij GGD Noord- en Oost Gelderland, die daarop een interactieve workshop organiseerde voor de ambtenaren ruimtelijke ordening en de ambtenaren volksgezondheid van deze gemeenten. Het werd een heel erg inspirerende sessie waarbij de deelnemers aan de gang gingen met data en leuke discussies ontstonden.
De groep was zó enthousiast geworden dat zij met behulp van de Quickscan een kwaliteitswijzer voor gezondheid in de leefomgeving heeft geschreven. Centraal staat daarin de uitwerking van gezonde ambities in gebiedsstreefbeelden, als basis voor de Omgevingsvisies. Inmiddels zijn die laatste in ontwerp gereed. Het resultaat: visies die bomvol met gezonde elementen staan, zoals aandacht voor milieu, bewegen en groen.