Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nuttige links en documenten

Op deze pagina staat een kort overzicht van een aantal handige links en documenten. De documenten zijn door de GGD ontwikkeld om de gemeente op een snelle manier inzicht te geven in de thema’s in leefomgeving die relevant zijn voor gezondheid. Denk hierbij een infographic en factsheet maar ook aan resultaten van regionale onderzoeken. 

Infographics Gezonde Leefomgeving

In voorbereiding op de Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met het thema gezonde leefomgeving. Er is dan ook behoefte aan informatie hierover. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben we infograpics gemaakt. In deze infographics vind u data en toelichting over de gezonde leefomgeving in uw gemeente. Deze informatie kan helpen bij het bepalen van prioriteiten op het gebied van de gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsplan of programma.


Wij raden aan om de toelichting, bij de voor u relevante onderwerpen, aandachtig te bestuderen. 

Wij begrijpen dat voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid data op wijk, kern of buurtniveau een beter beeld geeft. Bij deze bieden wij aan om infographics op het gewenste niveau voor uw gemeente te ontwikkelen. Omdat dit maatwerk is gaan wij graag eerst in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden. Hiervoor kunt contact opnemen met de adviseurs gezonde leefomgeving en Omgevingswet van Medische Milieukunde:
- Anna Jansen – regio Achterhoek: 088 - 443 30 82
- Lex Groenewold – regio Noord-Veluwe: 088 - 443 33 18
- Marc van der Ploeg – regio Midden-IJssel/Oost-Veluwe: 088 - 443 32 85

Documenten

Onderzoeken

Nuttige links