Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nuttige links en documenten

Op deze pagina staat een kort overzicht van een aantal handige links en documenten. De documenten zijn door de GGD ontwikkeld om de gemeente op een snelle manier inzicht te geven in de thema’s in leefomgeving die relevant zijn voor gezondheid. Denk hierbij een infographic en factsheet maar ook aan resultaten van regionale onderzoeken. 

Infographics Gezonde Leefomgeving

In voorbereiding op de Omgevingswet zijn veel gemeenten bezig met het thema gezonde leefomgeving. Er is dan ook behoefte aan informatie hierover. Om aan deze vraag tegemoet te komen hebben we infograpics gemaakt. In deze infographics vindt u data en toelichting over de gezonde leefomgeving in uw gemeente. Deze informatie kan helpen bij het bepalen van prioriteiten op het gebied van de gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie, omgevingsplan of programma.


Wij raden aan om de toelichting, bij de voor u relevante onderwerpen, aandachtig te bestuderen. 

Wij horen van gemeenten terug dat voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid data op wijk, kern of buurtniveau een beter beeld geeft. Bij deze bieden wij aan om infographics op het gewenste niveau voor uw gemeente te ontwikkelen. Omdat dit maatwerk is gaan wij graag eerst in gesprek over uw wensen en de mogelijkheden. Hiervoor kunt contact opnemen met de adviseurs gezonde leefomgeving en Omgevingswet van Medische Milieukunde: 

Marc van der Ploeg en Lex Groenewold 
MMK@ggdnog.nl 
088 – 443 3000

Documenten

  • In 2022 heeft de GGD voor elke gemeente een infographic gepubliceerd over de Gezonde Leefomgeving. Deze zijn te vinden via bovenstaande button. 
  • In 2016 heeft de GGD een factsheet gemaakt waarin een aantal onderwerpen op het gebied van de gezonde leefomgeving op regionaal niveau worden toegelicht.
  • Flyer met overzicht producten en diensten van de GGD voor Gezonde Leefomgeving en Omgevingswet.

Onderzoeken

Nuttige links