Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de GGD bestaat uit de wethouders publieke gezondheid van de 22 deelnemende gemeenten.

Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het dagelijks bestuur heeft zeven leden en bestaat uit:

  • twee portefeuillehouders publieke gezondheid uit elk van de drie regio's Noord Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek
  • een burgemeester die zitting heeft in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (voor de afstemming van de geneeskundige aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarmee de Veiligheidsregio zich bezig houdt).


Samenstelling bestuur:

  • Willem Krooneman (Wethouder Elburg)
  • Maarten Reckman (Wethouder Harderwijk)
  • Anja Prins (Wethouder Apeldoorn)
  • Lia de Waard-Oudesluijs (Wethouder Epe)
  • Joop Wikkerink (Wethouder Aalten)
  • Jorik Huizinga (Wethouder Doetinchem)
  • Marianne Besselink (DB-lid Veiligheidsregio NOG / Burgemeester Bronckhorst)

Het algemeen bestuur heeft op 7 juli 2022 het dagelijks bestuur voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 benoemt. Het dagelijks bestuur overlegt nog over de portefeuilleverdeling en over de aanbeveling voor het voorzitterschap.