Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur van de GGD bestaat uit de wethouders publieke gezondheid van de 22 deelnemende gemeenten.

Dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur en de voorzitter. Het dagelijks bestuur heeft zeven leden en bestaat uit:

  • twee portefeuillehouders publieke gezondheid uit elk van de drie regio's Noord Veluwe, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Achterhoek
  • een burgemeester die zitting heeft in het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (voor de afstemming van de geneeskundige aspecten van rampenbestrijding en crisisbeheersing, waarmee de Veiligheidsregio zich bezig houdt).


De samenstelling is als volgt:

  • C.M. de Waard-Oudesluijs (wethouder Epe) voorzitter
  • M.E. Companjen (wethouder Harderwijk)
  • D.H. Cziesso (wethouder Apeldoorn)
  • E.J. Huizinga (wethouder Doetinchem)
  • S.W. Krooneman (wethouder Elburg)
  • J.C. Wikkerink (wethouder Aalten)
  • M. Besselink (DB-lid Veiligheidsregio NOG / burgemeester Bronckhorst)