Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 17 februari 2022
Op donderdag 17 februari om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. Vanwege de covid-situatie vergaderde het AB digitaal. Deze vergadering was te volgen via een livestream. Hieronder is de vergadering terug zien. De agenda en bijlagen zijn te vinden bij de Vergaderingen.

 

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 18 november 2021
Op donderdag 18 november om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. Vanwege de covid-situatie vergaderde het AB digitaal. De vergadering was op 18 november te volgen via een livestream. Hieronder is de vergadering terug zien. De agenda en bijlagen zijn te vinden bij de Vergaderingen.

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 8
juli 2021
Op donderdag 8 juli om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering was live te volgen. De agenda, bijlagen en het verslag zijn te vinden op de pagina Vergaderingen.

 

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 8
april 2021
Op donderdag 8 april om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is terug te kijken. De agenda en bijlage zijn te vinden op de pagina Vergaderingen.

 

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 8
april 2021
Op donderdag 8 april om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is terug te kijken. De agenda en bijlage zijn te vinden op de pagina Vergaderingen.

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 18
februari 2021
Op donderdag 18 februari om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is terug te kijken. De agenda en bijlage zijn te vinden op de pagina Vergaderingen.

0:00 Opening en
vaststelling agenda 5:10 Verslag vergadering d.d.
18 februari 2021
6:02 Ingekomen stukken en mededelingen 8:23 Stand van zaken aanpak
COVID-19 (nazending) 12:57
Stand van zaken producten GGD NOG

13:53 Stand van zaken
rechtmatigheidsverantwoording 15:31 Jaarstukken 12020 41:04 Programmabegroting 2022 46:59 Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022
53:40 Eenmalige bijdrage 2021 toevoeging Meningokokken (MenACWY) vaccinatie RVP
55:28 Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 19 november 2020
Op donderdag 19 november 2020 om 14:15 uur hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlagen zijn te vinden bij Vergaderingen.

 

Op woensdag 30 september om 9:30 uur hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlagen zijn te vinden bij Vergaderingen.

 

Op woensdag 30 september om 9:30 uur hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlagen zijn te vinden bij Vergaderingen.

Bekijk hier de agenda, de volledige bundel met agenda en bijlagen en hier het Verslag(samenvatting) / Verslag AB GGD NOG.

 

 

Bekijk hier de agenda, de volledige bundel met agenda en bijlagen en hier het Verslag(samenvatting) / Verslag AB GGD NOG.