Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG op 8 april 2021
Op donderdag 8 april om 14.15 uur houdt het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder live te volgen. De agenda en bijlage vindt u op de pagina Vergaderingen.

Tijdstippen van agendapunten:

0:00​ Opening en vaststelling agenda
5:10​ Verslag vergadering d.d. 18 februari 2021
6:02​ Ingekomen stukken en mededelingen
8:23​ Stand van zaken aanpak COVID-19 (nazending)
12:57​ Stand van zaken producten GGD NOG
13:53​ Stand van zaken rechtmatigheidsverantwoording
15:31​ Jaarstukken 2020
41:04​ Programmabegroting 2022
46:59​ Verhoging inwonerbijdrage RVP – 1e begrotingswijziging 2022
53:40​ Eenmalige bijdrage 2021 toevoeging Meningokokken (MenACWY) vaccinatie RVP
55:28​ Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 18 februari 2021
Op donderdag 18 februari om 14.15 uur hield het algemeen bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlage vindt u op de pagina Vergaderingen.

Tijdstippen van de agendapunten
00:00​     Opening en vaststelling agenda
06:35​     Verslag vergadering d.d. 19 november 2020
10:25​     Ingekomen stukken en mededelingen
14:31​     Stand van zaken aanpak COVID-19
38:28​     Stand van zaken producten GGD NOG
41:35​     Takendiscussie GGD en organisatieontwikkeling
45:45​     Programmabegroting 2021 – 2e wijziging
54:44​     Gemeentelijke bijdragen aan jeugdgezondheid adolescenten
1:01:40​  Rechtmatigheidsverantwoording
1:07:17​  Uitgangspuntennota 2022
1:10:11​  Rondvraag en sluiting

Vergadering Algemeen Bestuur GGD NOG d.d. 19 november 2020
Op donderdag 19 november 2020 om 14:15 uur hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlagen vindt u bij Vergaderingen.

 

Op woensdag 30 september om 9:30 uur hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. De vergadering is hieronder terug te kijken. De agenda en bijlagen vindt u bij Vergaderingen.

Archief

Op donderdag 9 juli 2020 hield het algemeen bestuur GGD Noord- en Oost-Gelderland een openbare vergadering. Vanwege de corona-maatregelen was dit een online-vergadering. Vergaderpunten 1 t/m 4 komen terug in de notulen.

Bekijk hier de agenda, de volledige bundel met agenda en bijlagen en hier het Verslag(samenvatting) / Verslag AB GGD NOG.