GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten in de regio's Achterhoek, Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe. 


Missie GGD
Het GGD-bestuur heeft als missie van de GGD geformuleerd:

GGD Noord- en Oost-Gelderland is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD biedt actief ‘Een gezond houvast’ en bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners.” 

Vanuit de missie is in ambities en agendapunten de visie voor de periode 2019 – 2023 geformuleerd in de Bestuursagenda 2019-2023.

De gemeenten hebben de afspraken over de samenwerking voor de GGD vastgelegd in de Gemeenschappelijke regeling GGD NOG 2016.