Hoe gezond is Noord- en Oost-Gelderland?

Om daar antwoord op te kunnen geven doen wij onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio. Dit doen we door vragen voor te leggen aan bepaalde groepen. Zo verzamelen we elk jaar nieuwe informatie. We vragen niet ieder jaar dezelfde groep. Dit wisselen we af.

Elke groep wordt eens in de vier jaar onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om gemeenten te adviseren bij het maken van gemeentelijk beleid en het uitvoeren van activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in rapportages. Alle resultaten van onderzoeken zijn terug te vinden op de website Kompas Volksgezondheid.

Academische Werkplaats AGORA

AGORA is een samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen Universiteit. AGORA bundelt kennis uit beleid, praktijk en wetenschap en wil zo een brug slaan tussen deze gebieden.

Het doel van een Academische werkplaats is het vertalen van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de praktijksituatie. Aan de andere kant gaat onderzoek zich ook meer richten op vragen die in de GGD-praktijk leven en wordt het onderwijs afgestemd op de behoefte van het praktijkveld.
AGORA wil zo bijdragen aan een verbetering van het 'evidence based' handelen van de GGD wat tot uiting komt in toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

Het Evaluatiebureau maakt gemeenten sterker. Dat doet zij met kwalitatief hoogstaand evaluatieonderzoek naar het effect van beleid en interventies. Hiermee kunt u als beleidsmaker goede beslissingen nemen op het gebied van publieke gezondheid. 
De medewerkers van het Evaluatiebureau zijn academisch geschoold, hebben zich gespecialiseerd in evaluatieonderzoek en vertegenwoordigen alle relevante disciplines. Tijdens evaluatieonderzoek maakt het Evaluatiebureau gebruik van eigen, lokale en (sub)regionale data. Bovendien werkt het Evaluatiebureau nauw samen met universiteiten. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid staat voorop. Dit merkt u aan een transparante werkwijze en korte lijnen met partners op academisch niveau.

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is een initiatief van Academische Werkplaats AGORA.
Neem eens een kijkje op de website om te lezen welke recente projecten het Evaluatiebureau heeft uitgevoerd en wat de ervaringen van klanten zijn.