Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Monkeypox is niet langer een groep A-meldingsplichtige infectieziekte, maar een groep B1-meldingsplichtige infectieziekte. Dit betekent dat het vaststellen van Monkeypox door behandelend artsen of laboratoria niet meer bij de GGD gemeld hoeft te worden, maar zo snel mogelijk binnen reguliere werktijden; in de praktijk op de eerstvolgende werkdag.

Daarnaast hoeven vermoedens (waarschijnlijke of mogelijke gevallen) van Monkeypox ook niet meer gemeld te worden bij de GGD. Na ontvangst van een bevestigde Monkeypox besmetting, zet de GGD deze melding binnen 24 uur door naar het CIb via Osiris. Zie voor meer informatie de meldingsnormen op de website van het RIVM.

Meer informatie over Monkeypox

Bekijk de webpagina van het RIVM: Monkeypox (apenpokken) | RIVM