Werkinstructie bij COVID-19 positief geteste patiënt

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bij een positieve uitslag in een instelling, komt deze melding bij de GGD binnen. De instelling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contactonderzoek binnen de zorginstelling. De GGD is verantwoordelijk voor het contactonderzoek buiten de zorginstelling.

Contact tussen GGD en zorginstelling

Zodra de positieve melding bij de GGD binnenkomt, en het bron- en contactonderzoek wordt gestart, neemt de GGD telefonisch contact op met de zorginstelling. Er wordt gevraagd of de zorginstelling weet dat ze zelf het contactonderzoek moeten uitvoeren en of hier hulp bij nodig is. Kortom: weet je wat ze moeten doen? Wanneer de GGD de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon van de positief geteste persoon (index) nodig heeft, vragen zij dit ook op bij de zorginstelling.

Gegevens verzamelen (zorginstelling)

 • Verzamel de gegevens van alle contacten die binnen de zorginstelling of het ziekenhuis hebben plaatsgevonden rondom de COVID-19 positief geteste patiënt tijdens de besmettelijke periode.
 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 dagen na de start van de klachten.

Uitzondering besmettelijke periode

Voor personen die geen klachten hebben of hebben gehad: besmettelijke periode start op datum monsterafname en tot 5 dagen na afname van de test (tenzij ze alsnog klachten ontwikkelen binnen die 5 dagen).

Categoriseren

Maak aan de hand van de gegevens die verzameld zijn een inschatting onder welke categorie de contacten vallen.

 • Categorie 1 Huisgenoten: Personen die in dezelfde woonomgeving leven en langere tijd op minder dan 1.5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt (bijvoorbeeld: medecliënten/patiënten).
 • Categorie 2A Overige nauwe contacten: Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1.5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt.
 • Categorie 2B Overige nauwe contacten: Personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1.5 meter afstand contact hebben gehad, waarbij hoog risico blootstelling (bijvoorbeeld: in het gezicht hoesten of zoenen) heeft plaatsgevonden.
 • Categorie 3 Overige contacten: Personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hebben gehad met de patiënt op meer dan 1.5 meter afstand (bijvoorbeeld: overige disciplines, cliënt of collega’s).

Let op!

 • Zorgmedewerkers die volledige persoons beschermende maatregelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt worden NIET als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.
 • Bij zorgmedewerkers die (preventief) een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt tijdens diens besmettelijke periode, zonder tevens een bril en een schort, kan het beleid voor overige contacten, categorie 3, gevolgd worden. Ook als er langer dan 15 min op minder dan 1.5 meter afstand is geweest.

Contactonderzoek buiten de zorginstelling

De GGD doet het contactonderzoek buiten de zorginstelling.

 • De index of contactpersoon wordt gebeld door de GGD. Bij iedere positieve uitslag is een aantal aanvullende gegevens nodig over, onder andere, de eerste ziektedag, klachten en het aantal contacten.
 • De GGD maakt samen met de contactpersoon of index een lijst met alle contacten.
 • Er wordt besproken wie er in quarantaine moeten, voor hoelang en welke brieven er gestuurd moeten worden.
 • De index of contactpersoon ontvangt een mail van de GGD met een aantal brieven (ook voor de contacten) en het document ‘Wie moet er in quarantaine?’. In dit document wordt stap voor stap beschreven wie er in quarantaine moeten en voor hoelang.

Aanvullende informatie