Werkinstructie bij COVID-19 positief geteste patiënt

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bij een positieve uitslag in een instelling, komt deze melding bij de GGD binnen. De instelling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het contactonderzoek binnen de zorginstelling. De GGD is verantwoordelijk voor het contactonderzoek buiten de zorginstelling.

Contact tussen GGD en zorginstelling

De GGD blijft, net als bij andere infectieziekten, alert op opvallende clusters en artikel 26-meldingen vanuit instellingen. Doordat vanaf 1 januari 2023 alleen om basisgegevens wordt gevraagd bij de individuele meldplicht, hebben we geen zicht op eventuele clusters en bijzonderheden in de instelling. 

Op basis van artikel 26 van de Wet publieke gezondheid komt de verantwoordelijkheid van het melden van (bijzondere) COVID-19 uitbraken bij de zorginstelling te liggen. De focus ligt hierbij op clusters met een ernstiger of afwijkend ziektebeeld, clusters met meerdere overlijdens, of snel groeiende clusters. Ook van clusters (3 of meer gevallen) in instellingen waar meerdere personen (>6) verblijven met een verhoogde kans op een ernstig verlopende COVID-19 worden we graag op de hoogte gesteld. 

We verzoeken een (bijzondere) uitbraak telefonisch bij ons te melden op telefoonnummer: 088-4433355

De informatie over (bijzondere) uitbraken die u ons aanlevert, wordt doorgegeven aan het RIVM. Deze gegevens zijn uitermate waardevol. Met deze gegevens kan de GGD zorginstellingen beter ondersteunen en worden eventueel nieuwe varianten tijdig opgespoord.

Gegevens verzamelen (zorginstelling)

Na de melding van een cluster (via telefonisch), kunnen we u terugbellen om verdere afspraken te maken. Om de cluster te beoordelen hebben we informatie nodig, zoals:

  • Aantal bewoners/cliënten die positief zijn getest
  • Aantal contacten op de afdeling/locatie
  • Maatregelen
  • Vaccinatiegraad
  • Bijzonderheden opgemerkt
  • Status van de cliënten

Tijdens de telefonisch contact proberen we een beter inzicht te krijgen van de huidige cluster zodat we advies op maat kunnen aanbieden en we de informatie naar de RIVM doorsturen voor surveillance.

Aanvullende informatie