Melding positieve testuitslagen COVID-19 zorginstellingen en commerciële teststraten

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Daarnaast moeten alle testen op COVID-19 voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Melding positieve coronatest zorginstellingen

Een positieve coronatest in een zorginstelling moet gemeld worden bij de GGD. Ook als het hierbij gaat om een zelftest die onder toezicht van een zorgprofessional wordt gedaan. De meldingsplicht geldt voor artsen, hoofd van instelling en laboratoria, niet voor een individu. Meld een positieve coronatest voor een instelling voor bron- en contactonderzoek via onderstaand formulier. Je kan het formulier ook downloaden en handmatig invullen. Mail het meldformulier dan naar covidpositief@ggdnog.nl. 


Wij houden deze meldingen goed in de gaten om de instelling te kunnen monitoren en van goed advies te voorzien. Bovendien kan er sprake zijn van meldingsplicht op basis van artikel 26 Wet publieke gezondheid (zie draaiboek Artikel 26-meldingen). Deze geldt als er in een instelling meerdere personen zijn met klachten en symptomen die passen bij COVID-19.

Private en commerciële teststraten

Waarom moeten wij dit formulier invullen?

COVID-19 is een A-ziekte en moet daarom zo snel mogelijk gemeld worden bij de GGD. De GGD weet dan hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alleen zo kunnen wij het coronavirus op een goede manier de kop indrukken.

Wanneer moet ik dit formulier opsturen?

Verzend het digitaal ingevulde formulier binnen 2 dagen na de positieve test.

Waarom vraagt de GGD naar bijkomende ziekten en medicatie?

Gegevens over ziektegeschiedenis en medicatie van de patiënt zijn voor de GGD noodzakelijk om het juiste advies te kunnen geven m.b.t. maatregelen voor contacten en handelingsadvies voor de zorginstelling. Deze informatie wordt in een medisch dossier opgeslagen en valt onder het medisch beroepsgeheim.

Wat moet ik doen als er geen gegevens bekend zijn over bijkomende ziekte en medicatie?

Zijn deze gegevens niet bekend bij de zorginstelling, vermeld dan de contactgegevens van de huisarts van de patiënt op het formulier.

Aan welke eisen moeten coronatesten buiten de GGD-teststraten voldoen?
  • Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, die door het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd zijn in deze uitgangspunten. De GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.
  • Als aanvulling op het document voor de kwaliteitseisen is er voor bedrijfsartsen en testfaciliteiten in het private spoor een handreiking opgesteld. Lees hier de volledige handreiking van het RIVM voor het testen binnen bedrijven en ondernemingen.
  • Daarnaast is er deze toolkit gemaakt door de Rijksoverheid voor werkgevers die willen starten met het opzetten van een testfaciliteit.

Coronatesten buiten de GGD-teststraten

Private en commerciële instanties mogen op eigen initiatief op COVID-19 testen. Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Vragen?