Melding positieve testuitslagen SARS-CoV-2 / COVID-19 buiten de GGD-teststraten 


Iedere organisatie die personen test op COVID-19 is verplicht een positieve uitslag direct te melden bij de regionale GGD. Deze meldplicht is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
Op deze pagina vind je meer informatie over het melden. Het melden kan eenvoudig en snel via een digitaal formulier (zie kopje 'hoe melden?'). 

Waarom melden?
Waarom is het melden van een positieve uitslag zo belangrijk? De GGD weet dan hoeveel mensen COVID-19 hebben. Wij kunnen deze mensen informeren over de noodzakelijke maatregelen en het bron- en contactonderzoek starten. Ook kunnen landelijke maatregelen opgesteld worden aan de hand van deze informatie. Alleen zo kunnen wij het coronavirus op een goede manier de kop indrukken.

Kwaliteitseisen
Alle testen op COVID-19 moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Welke dat zijn, hebben het ministerie van VWS, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ) vastgelegd in deze uitgangspunten. Wel goed om te weten: de GGD is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de testen en de werkwijze van de commerciële aanbieders. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op.

Hoe melden?
Het melden van een positieve test op SARS-CoV-2 / COVID-19 kan eenvoudig en snel.

  1. Download het juiste meldformulier:
    > Meldformulier voor commerciële teststraten
    > Meldformulier voor zorginstellingen

  2. Verzend het digitaal ingevulde formulier (vanwege de AVG-wet) via zorgmail naar ggdnoginfectieziekten@zorgmail.nl of via beveiligde mail naar covidpositief@ggdnog.nl 

  3. Stuur het naar de regionale GGD van de woonplaats van de geteste persoon.

Vragen?
Heb je vragen over melden? Bel ons dan gerust op 088 - 443 33 55.

Veel dank voor je medewerking!