Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD NOG ontvangt veel vragen van professionals over het coronavirus (COVID-19). Op deze pagina bieden wij aanvullende informatie aan en vind je veelgestelde vragen. Staat de informatie die je zoekt er niet niet tussen? Neem dan contact met ons op via: 088 - 443 33 55.

Coronatest

Ben je werkzaam in de zorg en heb je (milde) klachten? Dan kun je met voorrang getest worden. Lees verder op onze testpagina.

Meldingsplicht

Infectie met COVID-19 is per 29 januari 2020 een meldingsplichtige ziekte in groep A. Dit betekent dat de behandelend arts en het hoofd van het laboratorium al bij het vermoeden van de ziekte dit telefonisch moeten melden bij de GGD. Lees meer over meldingsplicht infectieziekten

Richtlijn

Lees meer over de casusdefinitie, triage- en diagnostiekalgoritme en maatregelen in de RIVM LCI richtlijn.

Declareren labkosten

Heb je als huisarts of zorginstelling zelf een coronatest uitgevoerd? Dan kun je de labkosten voor COVID-19 bij ons declareren. Het ingevulde declaratieformulier mag gemaild worden naar: crediteuren@ggdnog.nl. Download hier het declaratieformulier.

Meer informatie

Medewerkers van de afdeling Infectieziekten zijn altijd bereid om vragen over corona te beantwoorden: T: 088 - 443 33 55, infectieziekten@ggdnog.nl

Veelgestelde vragen van zorginstellingen
Kan de GGD ons helpen bij het inrichten van teststraten?

De GHOR van de Veiligheidsregio NOG en de GGD overleggen met de zorginstellingen in de zogenoemde Taskforce zorgcontinuïteit. Hier wordt ook besproken hoe de GGD de zorginstellingen kan faciliteren bij het testen van zorgpersoneel. Daarnaast informeren de zorginstellingen de GGD over testmogelijkheden die ze zelf realiseren of regelen.

Kunnen de kosten van teststraten bij de GGD gedeclareerd worden?

De VVT-sector kan zelf haar kosten declareren bij het Ministerie van VWS.

Kan de GGD onze cliënten komen testen (individueel maar ook groepen) bij bijvoorbeeld een uitbraak?

Zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het testen van hun cliënten. Dit kunnen zij beleggen binnen de eigen organisatie of bij de verantwoordelijke instellingsarts, bedrijfsarts of (huis)arts. Alleen bij hoge uitzondering kan de GGD voor een enkele cliënt een thuis-bemonsterteam sturen als de eigen (huis)arts niet in de gelegenheid is. Bekijk dit schema om te zien of het mogelijk is om een cliënt thuis te laten testen. 

Kan ons personeel ook preventief getest worden?

Het beleid is alleen testen bij klachten. Testen zonder klachten doet de GGD niet.

Kan de GGD regelen dat we als VVT-sector aangesloten worden op CORON-IT voor het zelf testen van personeel en cliënten?

Dat is niet op korte termijn te verwachten vanwege (nog) onvoldoende stabiliteit van CORON-IT.