Procesregie in complexe casussen

In complexe casussen waarbij veel hulpverleners betrokken zijn, ontbreekt vaak de regie. Hierdoor kan de situatie onnodig escaleren. De procesregisseur bewaakt het proces en zal indien nodig opschalen. Wij werken in de gemeente Zutphen.

Voor complexe multiprobleem cliënten (in principe 18+) waar de situatie dreigt te escaleren. Er zijn vaak indirect minderjarige kinderen betrokken. 

In een complexe casus wordt (al dan niet binnen het vangnet) een casusregisseur benoemd. De casusregisseur is inhoudelijk verantwoordelijk en staat in direct contact met de cliënt. De procesregisseur ondersteunt de casusregisseur in het betrekken van andere professionals en organisaties. Zij is bevoegd om in overleg met de casusregisseur betrokken partijen bijeen te roepen voor overleg en afstemming (bijvoorbeeld in een MDO). 

Ketenpartners waaronder die in het vangnet maar ook breder binnen de gemeente en de regio. 

Binnen het vangnetoverleg of via de e-mail of telefoon. 

Je kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken tijdens kantooruren. 
Telefoon : 088 443 31 27 
E-mail: maatschappelijkezorg@ggdnog.nl