Privacy dossier van je kind

Jij of je kind kunnen in vertrouwen met een medewerker Jeugdgezondheid (JG) praten. De JG hecht veel waarde aan het beroepsgeheim en gaat daar zorgvuldig mee om.

Wij wisselen in principe geen informatie over je kind uit met andere organisaties en hulpverleners. Toch is het soms nodig om informatie van je kind te verstrekken aan andere zorgverleners, zoals een huisarts, specialist, maatschappelijk werker of jeugdzorgmedewerker. Wij informeren je hier altijd over. De zorgverlener krijgt uiteraard alleen de informatie die nodig is om zijn of haar werk goed uit te voeren.

Onderzoeksgegevens die belangrijk zijn voor het functioneren van een kind, geven we door aan school. Bijvoorbeeld als een kind niet goed hoort. Wij informeren ouders hier altijd over. Wil je niet dat we bepaalde informatie over je zoon of dochter delen met school? Zeg dit dan tegen de jeugdarts of –verpleegkundige die het onderzoek doet. In uitzonderlijke gevallen, als er ernstige zorgen zijn, kan de Jeugdgezondheid delen zonder toestemming.

In onze privacyverklaring staat beschreven hoe wij omgaan met het verwerken van alle persoonlijke gegevens.