Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

AIOS - Arts Maatschappij & Gezondheid bij GGD Noord- en Oost-Gelderland

GGD Noord- en Oost-Gelderland is een door de RGS erkende opleidingsinstelling die artsen Maatschappij en Gezondheid opleidt. Wij doen dit voor het profiel Jeugdgezondheidszorg, profiel Infectieziektebestrijding, profiel Forensische Geneeskunde en voor de tweede fase arts Maatschappij & Gezondheid. Vijf opleiders binnen de GGD begeleiden met veel enthousiasme en inzet de aios M&G.

Wij beschikken over goed geschoolde en ervaren opleiders die ruim tijd en aandacht hebben voor de aios.
We proberen de aios uit de verschillende profielen te laten samenwerken aan opdrachten zodat ze de verbinding van de profielen binnen de GGD leren kennen.
GGD NOG biedt aios veel mogelijkheden om aan verbeterprojecten en onderzoeken in het vakgebied mee te werken in het kader van hun opleiding. Na afloop van de opleiding wordt, samen met de aios, de opleidingsperiode geëvalueerd. De ervaringen zijn positief.

Meer weten

Wil je arts Maatschappij & Gezondheid worden?