Werken bij de GGD

GGD Noord- en Oost-Gelderland is een aantrekkelijke werkgever met een dynamische werkomgeving. Wij bieden je volop mogelijkheden om je persoonlijk te ontwikkelen en investeren in de professionalisering van onze medewerkers.

Open sollicitatie

Zoek jij een baan als jeugdarts of -verpleegkundige? En is er geen openstaande vacature? Stuur dan een open sollicitatie via deze link.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Privacyverklaring voor sollicitanten van GGD Noord- en Oost- Gelderland (Verkort)

1. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op een rechtmatige, zorgvuldige en transparante manier,
2. Wij verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn,
3. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking,
4. Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van de verwerkte en te verwerken persoonsgegevens,
5. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking,
6. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en zorgen voor adequate beveiliging ervan.

Wij vinden het belangrijk om jou als sollicitant uitgebreid te informeren over onze privacyverklaring en vragen je deze informatie goed door te lezen.

Arts in opleiding (AIOS) bij de GGD

Wil je (profiel)arts M&G worden? GGD Noord- en Oost-Gelderland is erkend om artsen Maatschappij en Gezondheid op te leiden. Wij doen dit voor het profiel Jeugdgezondheidszorg, profiel Infectieziektebestrijding en de opleiding arts Maatschappij & Gezondheid. Meer informatie

Meer weten over de campagne Ik Zorg en werken bij de GGD?

Lees dan verder op de website van GGD GHOR NL