GGD onderzoekt impact corona op welzijn bevolking

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Hoe beleven de inwoners de maatregelen? Zien we een toename in eenzaamheid? Hoe staat het met de veerkracht onder de bevolking? Wordt er meer saamhorigheid ervaren? Is er behoefte aan extra hulp of ondersteuning?

Dit wil GGD Noord- en Oost-Gelderland gedurende de coronacrisis in kaart brengen. Wij doen dit aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van ons panel ‘NOG Beter Weten’. Daarnaast zetten wij de vragenlijst ook uit via sociale media. Iedereen die in de regio Noord- en Oost-Gelderland woont en 18 jaar of ouder is kan meedoen. Het onderzoek is gestart in maart 2020 en wordt regelmatig herhaald. Daarnaast hebben we in mei 2020 de jeugd in regio Noord- en Oost-Gelderland bevraagd over hun welzijn en leefstijl tijdens coronatijd. 


Inzicht in gezondheid en welzijn biedt mogelijkheden voor gerichte hulp en ondersteuning

Het is belangrijk om zicht te hebben op gezondheid en welzijn van de bevolking. Maar ook om te weten wat de behoefte is aan hulp en ondersteuning. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht ondersteuning bieden waar dat nodig is. Ook zijn de resultaten belangrijk om de  gemeenten te adviseren.

Meedoen?

Iedereen van 18 jaar en ouder die in de regio Noord- en Oost-Gelderland woont kan meedoen. 

Uitslagen