Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, volgens de wetgeving hiervoor. Hoe wij dit doen staat in onze privacyverklaring.

Onze privacyverklaring in het kort:

 • Voor het uitvoeren van onze taken verwerken wij persoonsgegevens. Soms zijn dat ook bijzondere persoonsgegevens, vooral gezondheidsgegevens, en je burgerservicenummer.
 • In veel gevallen krijgen wij persoonsgegevens van jouzelf. Ook ontvangt de GGD persoonsgegevens van derden.
 • Jouw gegevens gebruiken we alleen als we daarvoor een wettelijke ‘grondslag’ hebben.
 • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
 • Wij delen jouw persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor een wettelijke verplichting of onze taak.
 • Met bedrijven die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken maken wij afspraken over de beveiliging en vertrouwelijkheid.
 • Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan jou. Soms staan er in wetten bewaartermijnen.
 • Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een verzoek aan fg@ggdnog.nl.
 • GGD NOG verstuurt nieuwsbrieven alleen aan bestaande contacten en aan personen die daarvoor toestemming geven bij aanmelding. Je kunt je afmelden.
 • Als je een website van GGD NOG bezoekt, zetten we cookies op je computer. Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming.
 • Als je vragen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD, stuur dan een mail aan de functionaris voor de gegevensbescherming fg@ggdnog.nl.
 • Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Richtlijn foto- en filmopnames

Wij stellen ons terughoudend op in het verlenen van toestemming voor het maken van audio-, foto-, video- of filmopnames op GGD locaties, met GGD-cliënten en/of GGD-medewerkers. De reden daarvoor is dat de GGD als gezondheidsdienst verantwoordelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de privacywetgeving met betrekking tot haar cliënten en medewerkers. Het uitgangspunt van de GGD is:

 • Medewerkers en cliënten mogen zonder voorafgaand verleende toestemming niet geïnterviewd of tegen hun wil herkenbaar of onherkenbaar in beeld gebracht worden.
 • Het maken van foto's/film mag de normale uitvoering van de werkzaamheden niet verstoren en cliënten mogen niet worden gehinderd.
 • De foto's mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden.

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dat kan telefonisch, 088 - 443 30 00, of per e-mail: fg@ggdnog.nl