GGD Noord- en Oost-Gelderland gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, volgens de wetgeving hiervoor. Hoe wij dit doen staat in ons privacyverklaring.

Richtlijn foto- en filmopnames

Wij stellen ons terughoudend op in het verlenen van toestemming voor het maken van audio-, foto-, video- of filmopnames op GGD locaties, met GGD-cliënten en/of GGD-medewerkers. De reden daarvoor is dat de GGD als gezondheidsdienst verantwoordelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de privacywetgeving met betrekking tot haar cliënten en medewerkers. Het uitgangspunt van de GGD is:

  • Medewerkers en cliënten mogen zonder voorafgaand verleende toestemming niet geïnterviewd of tegen hun wil herkenbaar of onherkenbaar in beeld gebracht worden.
  • Het maken van foto's/film mag de normale uitvoering van de werkzaamheden niet verstoren en cliënten mogen niet worden gehinderd.
  • De foto's mogen alleen voor privédoeleinden gebruikt worden.

Heb je vragen? 

Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming. Dat kan telefonisch, 088 - 443 30 00, of per e-mail: fg@ggdnog.nl