Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Veelgestelde vragen over Kindermonitor 2021

Heeft u een vraag over de Kindermonitor? Neem eens een kijkje bij de veelgestelde vragen hieronder. Misschien wordt uw vraag daarmee beantwoord.

Algemeen
Wat is de Kindermonitor 2021?

De Kindermonitor is een onderzoek naar het opvoeden en opgroeien van kinderen van 0-12 jaar in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Ouders/verzorgers van kinderen in deze leeftijd wordt gevraagd om een vragenlijst over hun kind in te vullen.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?

Om de vier jaar onderzoekt de GGD in opdracht van de gemeenten hoe het gaat met de jongste inwoners (0-12 jaar). Hoe staat het met hun gezondheid? Zijn er voldoende voorzieningen voor uw kind? En dit jaar natuurlijk: welke gevolgen heeft de coronapandemie op het welzijn van de kinderen? De antwoorden op dit soort vragen helpen de gemeente om goede keuzes te maken. Keuzes die bijdragen aan een gezond en prettig leven voor uw kind.

Welke onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod?

In het onderzoek worden vragen gesteld over de gezondheid, de opvoeding en het welbevinden van uw kind. Het gaat bijvoorbeeld over voeding, bewegen en vrije tijd. Maar ook over hoe uw kind zich voelt en hoe het in de opvoeding gaat. Om te weten te komen wat de impact van de coronaperiode is op kinderen zijn extra vragen toegevoegd.

Wie zijn de betrokken partijen?

Bij de Kindermonitor werken we samen met de Jeugdgezondheidszorg-organisaties voor 0-4 jarigen in deze regio: Yunio, Vérian, Icare en CJG Apeldoorn. Daarnaast werken we ook samen met de andere GGD’en in Gelderland en Overijssel. Zij voeren gelijktijdig ook de Kindermonitor uit. Het versturen van de brieven, en het beheer van de digitale vragenlijst gebeurt door onderzoeksbureau I&O Research.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De antwoorden op de vragenlijst worden losgekoppeld van uw naam en adres gegevens. De verzamelde gegevens worden verwerkt door onderzoekers van de GGD. Uw gemeente krijgt de resultaten van het onderzoek. Deze gegevens worden gebruikt bij het vaststellen van gezondheids- en jeugdbeleid in de gemeente. In de resultaten van het onderzoek worden alleen gegevens gepresenteerd van de totale groep kinderen en ouders waarover de vragenlijst is ingevuld en van subgroepen, zoals jongens en meisjes.

Hoe worden de deelnemers van dit onderzoek geselecteerd?

De deelnemers aan dit onderzoek zijn ouders/verzorgers van kinderen van 0-12 jaar. Uit de adressenregistratie zijn willekeurig adressen gekozen. De GGD stuurt alleen deze geselecteerde personen een uitnodiging voor het onderzoek. Samen vormen zij een doorsnee van de bevolking. Personen die niet geselecteerd zijn, krijgen geen vragenlijst en kunnen niet aan het onderzoek meedoen.

Moet ik toestemming geven voor deelname aan het onderzoek?

In de digitale vragenlijst wordt een vraag opgenomen waarmee (expliciete) toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van de gegevens die u invult. Deelname aan het onderzoek is altijd vrijwillig. Daarnaast mag u een vraag overslaan, wanneer u deze niet wilt beantwoorden. Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Met mij en mijn gezin gaat alles goed, kan ik nu ook de vragenlijst invullen?

Ja, heel graag. We willen met dit onderzoek een goed beeld krijgen van het opgroeien en opvoeden in uw gemeente, dus niet alleen van mensen waarmee het niet goed gaat. Het zou jammer zijn als ouders van kinderen waar het goed mee gaat niet zouden meedoen, omdat dit de resultaten zou vertekenen.

Ben ik verplicht om mee te doen aan het onderzoek?

Nee, u bent niet verplicht om mee te doen. We stellen het wel zeer op prijs. Uw deelname is namelijk belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en andere organisaties in de regio hun activiteiten beter aanpassen op de vragen van de kinderen en hun ouders.

Mag iemand anders mijn vragenlijst invullen?

Nee, het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door de persoon aan wie de uitnodigingsbrief is gericht. Controleer daarom of u de ouder/verzorger bent van het kind dat op de brief staat. Is dit niet het geval, wilt u de vragenlijst dan doorgeven aan de
persoon aan wie de vragenlijst is gestuurd?

Mag de vragenlijst ook over een ander kind worden ingevuld?

Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld over het kind dat in de uitnodigingsbrief wordt genoemd. U mag dus niet de vragenlijst invullen over een ander kind in uw gezin.

Kan ik voor meerdere kinderen een vragenlijst invullen?

Nee, uw kind dat in de brief wordt genoemd is willekeurig geselecteerd uit ons adressenregister. Wij verzoeken u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen over het kind dat bovenaan de brief genoemd is.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

U kunt de vragenlijst tot 10 december invullen. Daarna kunt u niet meer meedoen.

Privacy
Ik krijg een herinnering, maar ik heb de vragenlijst al ingevuld. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk heeft u de vragenlijst ingevuld nadat de herinneringen zijn klaar gemaakt voor verzending met de post. U hoeft de GGD hier niet over te bellen en u kunt de herinnering weggooien.

Waarom krijg ik een herinnering?

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen meedoen, sturen we een herinnering.

Hoe wordt er met mijn privacy omgegaan?

Bij dit onderzoek zijn de gegevens van de deelnemers veilig. Dat is verplicht. Dit is onder andere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens van de deelnemers te beschermen. Zo schrijft de wet voor dat de gegevens alleen voor statistische doelen gebruikt mogen worden. Meer over hoe de GGD met uw privacy omgaat kunt u lezen in de privacyverklaring.

Wat betekent ‘vertrouwelijk’ in de brief die ik ontvangen heb?

In dit onderzoek beschermen wij de privacy zoals in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat. De onderzoeksgegevens worden niet gekoppeld aan uw naam- en adresgegevens. Het onderzoek gaat niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden gegevens gepresenteerd van groepen. Er wordt wel een inlogcode gebruikt voor het invullen van de digitale vragenlijst. Deze code worden alleen gebruikt om een herinnering te kunnen sturen naar de mensen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld. En door die code is het mogelijk de vragenlijst tussentijds af te breken en later verder in te vullen.

Hoe komen jullie aan de naam en adres van mijn kind?

Alle inwoners van een gemeente staan in het bevolkingsregister van die gemeente. De gemeente is verplicht op grond van wet- en regelgeving uw (persoons-)gegevens uit het bevolkingsregister te verstrekken aan bepaalde (overheids-)instanties. Omdat de GGD een overheidsinstantie is en wij een wettelijke taak hebben om dit onderzoek uit te voeren, krijgen we van de gemeente uw gegevens. Uit ons register zijn willekeurig namen en adressen getrokken. Uw kind is toevallig ook één van de personen die wij op deze manier geselecteerd hebben.

Wat gebeurt er met de adresgegevens die in jullie bezit zijn?

Na 10 december kan de vragenlijst niet meer worden ingevuld en worden uw naam en adresgegevens verwijderd door het onderzoeksbureau. Vanaf dan zijn uw antwoorden ook niet meer direct terug te leiden naar u of uw kind. Tot 10 december heeft u dus nog de mogelijkheid op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van uw antwoorden, na deze datum is dit niet meer mogelijk omdat de data niet meer naar u te herleiden zijn.

Zijn mijn ingevulde gegevens goed beveiligd?

Dit onderzoek wordt door de GGD uitgevoerd in samenwerking met een onderzoeksbureau (I&O Research in Enschede). Via de inlogpagina komt u terecht op de afgeschermde pagina van het onderzoeksbureau. Hier kunt u veilig uw antwoorden geven op de vragen die we stellen. Voor anderen is het onmogelijk om op deze pagina te komen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen voor dit onderzoek gebruikt.

Weten anderen wat ik heb ingevuld?

Nee, wij gebruiken uw naam en adres alleen voor het versturen van de vragenlijsten en voor de herinneringen. Het bestand met namen en adressen wordt na afloop vernietigd. Het onderzoek gaat ook niet om individuele personen. In de resultaten van het onderzoek worden alleen maar gegevens gepresenteerd van groepen.

Afmelden
Ik wil of kan niet meedoen

Het is mogelijk dat u de vragenlijst niet wilt of kunt invullen. Neem dan contact op met 0800-0191 (gratis) of helpdesk@ioresearch.nl.  De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Ik ben al begonnen, maar wil de vragenlijst niet afmaken

U kunt te allen tijde stoppen met de vragenlijst. Indien u geen herinnering meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden door contact op te nemen met 0800-0191 (gratis) of helpdesk@ioresearch.nl.  De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

De aangeschreven persoon woont niet meer op dit adres

Ondanks de zorgvuldige manier van adressen verzamelen is het mogelijk dat u een lijst heeft ontvangen voor iemand die niet meer op dit adres woont. Om te voorkomen dat de GGD u nog een herinnering stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen dit te melden via 0800-0191 (gratis) of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl.  De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

De aangeschreven persoon is niet in staat de vragenlijst in te vullen voor het betreffende kind


Wanneer de aangeschreven persoon/personen niet in staat is/zijn om de vragenlijst in te vullen voor het kind, bijvoorbeeld door ziekte of andere omstandigheden, is het heel vervelend als deze persoon nog een herinneringsbrief ontvangt. Om te voorkomen dat de GGD nog een herinnering stuurt om de vragenlijst in te vullen, willen wij u vragen dit te melden via 0800-0191 (gratis) of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl.  De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Technische vragen
Ik kom niet op de website. Wat nu?

Als u bij het intypen van de website een fout maakt, dan komt u de site niet op. Probeer het altijd opnieuw, wanneer u niet direct op de site of in de vragenlijst komt. Lukt het nog steeds niet? Controleer dan of de pc of tablet wel met het internet verbonden is. Of probeer het eens op een andere pc of tablet, misschien werkt het dan wel. Lukt het alsnog niet? Neem dan contact op met 0800-0191 (gratis) of helpdesk@ioresearch.nl. De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.

Kan ik terug naar de vorige vraag?

U kunt terug naar een vorige vraag door op de linker pijl te klikken. De antwoorden die u al gegeven heeft, worden automatisch opgeslagen.

Moet ik alle vragen beantwoorden?

Liefst wel: hoe meer u er beantwoordt, hoe preciezer de resultaten straks zijn. Sla een vraag over, wanneer u hem echt niet wilt of kunt beantwoorden.
Het is vooral van belang dat de basisgegevens voor het onderzoek worden ingevuld. Gebeurt dit niet, dan is de rest van de vragenlijst niet bruikbaar. Daarom zijn leeftijd en geslacht verplichte vragen om in te vullen.

Halverwege gestopt, wat nu?

U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen. Als het invullen bijvoorbeeld is afgebroken door een computerstoring of omdat uw pagina is verlopen, kunt u meteen weer beginnen als u opnieuw inlogt. De antwoorden die u al heeft ingevuld zijn dan automatisch bewaard. U kunt weer verder gaan met de vraag waar u gebleven was. U hoeft dus niet de hele vragenlijst opnieuw in te vullen.