Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Wat is de Kindermonitor?

In het najaar van 2021 voert GGD Noord- en Oost-Gelderland de Kindermonitor uit. Dit is een groot vragenlijstonderzoek onder ouders van 0-12-jarige kinderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland. We vragen ouders een digitale vragenlijst in te vullen over de gezondheid, leefstijl en welzijn van hun kinderen, maar ook over de opvoeding en de sociale en fysieke omgeving. En deze keer is er natuurlijk ook aandacht voor Corona. De ouders van ongeveer 30.000 kinderen in onze regio ontvangen een uitnodiging om mee te doen aan ons onderzoek. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter de GGD de gezondheid van kinderen in beeld krijgt.

Heeft u een uitnodiging ontvangen? Dan is uw kind via een steekproef uit de Basis Registratie Personen (BRP) geselecteerd. U kunt de vragenlijst online invullen op www.kindermonitor.nl en daar inloggen met de inlogcode in uw uitnodigingsbrief. Of gebruik de QR-code in de brief om in te loggen. Uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Als u meedoet, maakt u kans op mooie prijzen, zoals een cadeaubon voor een vakantiepark of een fotoshoot van uw gezin.

Waarom doen we de Kindermonitor?

De resultaten van het onderzoek geven inzicht in de gezondheidssituatie, opvoeding en leefstijl van kinderen in de regio. De GGD voert de Kindermonitor eens in de vier jaar uit in opdracht van de 22 gemeenten in de regio. De gemeenten gebruiken de resultaten van het onderzoek onder andere om gezondheidsbeleid en jeugdbeleid te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken ook andere organisaties, zoals de GGD zelf, jeugdgezondheidsorganisaties en scholen onze resultaten om te bepalen aan welke onderwerpen ze extra aandacht moeten geven.

Wie voert het onderzoek uit?

De Kindermonitor wordt uitgevoerd door GGD Noord- en Oost Gelderland samen met Icare, Vérian, Yunio en CJG Apeldoorn. Ook werken we samen met de andere GGD’en in Oost-Nederland. Onderzoeksbureau I&O Research helpt ons bij het verzenden van de brieven en het verzamelen van de ingevulde vragenlijsten.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

In het voorjaar van 2022 worden de resultaten bekend gemaakt via de lokale pers en de website van de GGD. Gemeenten ontvangen op dat moment ook de resultaten van hun eigen gemeente. Ook onze samenwerkingspartners Icare, Vérian, Yunio en CJG Apeldoorn en de scholen in onze regio stellen we dan van de resultaten op de hoogte. In de resultaten gaat het altijd om de gegevens van groepen van personen en nooit over individuele personen. 

Veelgestelde vragen over Kindermonitor 2021

Heeft u een vraag over de Kindermonitor? Neem eens een kijkje bij de veelgestelde vragen, misschien wordt uw vraag daarmee beantwoord.

Meer informatie?

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de helpdesk: 0800-0191 (gratis) of mailen naar helpdesk@ioresearch.nl. De helpdesk is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 21.30 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur.