Onderzoek en cijfers

Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hoe gezond is Noord- en Oost-Gelderland?

Om daar antwoord op te geven doen wij onderzoek naar de gezondheidssituatie van de bevolking in de regio. Dit doen we door vragen voor te leggen aan bepaalde groepen inwoners in de regio. Deze onderzoeken noemen we Gezondheidsmonitors. We verzamelen elk jaar nieuwe informatie. We vragen niet ieder jaar dezelfde groep. Dit wisselen we af. Zo hebben we een Kindermonitor (0-12 jaar), een Gezondheidsmonitor Jeugd en een Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen.

Elke groep wordt eens in de vier jaar onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken worden gebruikt om gemeenten te adviseren bij het maken van gemeentelijk beleid en het uitvoeren van activiteiten die de gezondheid en het welzijn van de bevolking verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in rapportages. Alle resultaten van onze Gezondheidsmontors zijn terug te vinden op de website Kompas Volksgezondheid Noord- en Oost-Gelderland. Ook verdiepend en overig regionaal onderzoek is terug te vinden op deze website:

Panelonderzoek

Naast verdiepend onderzoek voeren wij panelonderzoek uit met het GGD panel 'NOG beter weten'. In dit onderzoek komen o.a. actuele thema's en verdiepende vragen op de monitors aan bod. Voor meer informatie over het panel onderzoek en de resultaten klik je op onderstaande button.

Resultaten Panelonderzoek

Van de onderzoeksresultaten hebben we overzichtelijke infographics gemaakt.

Coronapeilingen

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Hoe beleven de inwoners de maatregelen? Zien we een toename in eenzaamheid? Hoe staat het met de veerkracht onder de bevolking? Wordt er meer saamhorigheid ervaren? Is er behoefte aan extra hulp of ondersteuning?

Dit brengt GGD Noord- en Oost-Gelderland gedurende de coronacrisis in kaart. Wij doen dit aan de hand van vragenlijstonderzoek onder leden van ons panel. Daarnaast zetten wij de vragenlijst ook uit via sociale media. Iedereen die in de regio Noord- en Oost-Gelderland woont en 18 jaar of ouder is kan meedoen. Het onderzoek is gestart in maart 2020 en wordt regelmatig herhaald. Daarnaast hebben we in mei 2020 en in maart 2021 de jeugd in regio Noord- en Oost-Gelderland bevraagd over hun welzijn en leefstijl tijdens coronatijd.

Infographics Coronapeilingen 2020 en 2021

2021

2020

Van onderzoek naar beleid en praktijk

Academische Werkplaats AGORA

Het doel van een academische werkplaats is het vertalen van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar de praktijksituatie en daarbij wordt het onderwijs afgestemd op de behoefte van het praktijkveld.

AGORA is een samenwerkingsverband tussen GGD Noord- en Oost-Gelderland en Wageningen Universiteit. AGORA bundelt kennis uit beleid, praktijk en wetenschap en slaat een brug tussen deze gebieden. AGORA wil zo bijdragen aan een verbetering van het 'evidence based' handelen van de GGD wat tot uiting komt in toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten.

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid

Het Evaluatiebureau maakt gemeenten sterker. Dat doet zij met kwalitatief hoogstaand evaluatieonderzoek naar het effect van beleid en interventies. Hiermee kunnen beleidsmakers goede beslissingen nemen op het gebied van publieke gezondheid. 

Tijdens evaluatieonderzoek maakt het Evaluatiebureau gebruik van eigen, lokale en (sub)regionale data en werkt het Evaluatiebureau nauw samen met universiteiten. Onafhankelijkheid en betrouwbaarheid staan voorop. Het Evaluatiebureau heeft een transparante werkwijze en korte lijnen met partners op academisch niveau.