Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
18-03-2019

De Week van de Lentekriebels staat weer voor de deur: van 18 t/m 22 maart 2019 doen basisscholen in heel Nederland mee aan deze projectweek over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema van deze 14e editie is ‘Ik wil het graag weten. Heb je me alles al verteld?!'. Want kinderen willen van alles weten over relaties en seksualiteit. Rutgers, kenniscentrum seksualiteit, organiseert de projectweek in samenwerking met GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels is bedoeld als een stimulans of een vast moment in het jaar om lessen te geven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Basisscholen zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om er zelf invulling aan te geven. Met de digitale lesmethode Kriebels in je buik, een doorlopende leerlijn van groep 1 tot en met 8, wordt dat makkelijk gemaakt. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien.

Aandacht voor relaties en seksualiteit

Doordat er aandacht is op school voor relaties en seksualiteit, is het gemakkelijker voor ouders/opvoeders om hier thuis over door te praten. GGD Noord- en Oost-Gelderland vindt het belangrijk dat scholen aandacht besteden aan dit thema. Daarom ondersteunt de GGD scholen onder andere door het geven van trainingen aan leerkrachten of het organiseren van een ouderavond.

Opening

Op 18 maart 2019 organiseren veel scholen in de regio Noord- en Oost-Gelderland een feestelijke opening van de Week van de Lentekriebels. Na de feestelijke opening beginnen de lessen relationele en seksuele vorming. In de regio doen er meerdere scholen mee en maken daarbij gebruik van het lespakket ‘Kriebels in je buik’. Ook maken zij gebruik van ouderavonden en docententrainingen van de GGD. Het hele jaar door leent de GGD leskisten uit om docenten te ondersteunen in het lesgeven over dit thema.

Heemstraschool

De van Heemstraschool in Hattem is zo enthousiast dat zij de feestelijke opening van de Week van de Lentekriebels al op 28 februari hadden gepland, samen met de onthulling van hun vignet Gezonde School.

Zij zijn Gezonde School geworden op het thema Relaties & Seksualiteit. Benieuwd wat zij doen rondom Relaties & Seksualiteit? Bekijk dan onze vlog, op het YouTube kanaal van GGD Noord- en Oost-Gelderland.