Vervolgonderzoek inwoners met corona

Vervolgonderzoek inwoners met corona
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
09-11-2021

Hoe gaat het met de mensen die corona hebben gehad? Hebben zij na één jaar nog last van restklachten? Ongeveer één jaar geleden deed GGD Noord- en Oost-Gelderland een eerste onderzoek onder inwoners die positief getest waren op het coronavirus. Deze week start het vervolgonderzoek.

Het doel van het onderzoek is om het welzijn en de gezondheid van besmette personen te monitoren. Met het vervolgonderzoek willen wij het effect van een besmetting met het coronavirus op de langere termijn onderzoeken. De ervaringen van mensen die positief getest zijn, helpen ons om te weten welke nazorg, hulp of ondersteuning nodig is. Zo kunnen de GGD en andere organisaties in de regio gericht hulp bieden voor wie dat nodig heeft.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Antwoorden en gegevens van personen worden anoniem en vertrouwelijk verwerkt. Zie hiervoor ook onze privacyverklaring. Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderzoek? U kunt dan contact opnemen met Iris de Leeuw, onderzoek@ggdnog.nl.