Thermometer Seksuele Gezondheid

Thermometer Seksuele Gezondheid
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
15-07-2021

Centra Seksuele Gezondheid in Oost-Nederland zien in 2020 een afname in soa-testen, maar een toename in het percentage positieve uitslagen. 


De coronapandemie heeft in 2020 veel invloed gehad op de geleverde zorg bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD’en in Oost-Nederland. Het aantal testen voor seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) daalde dat jaar. Er was wel sprake van een toename van het percentage positieve uitslagen. Dit blijkt uit de monitor die jaarlijks wordt opgesteld door de regionale GGD’en.

Tijdens de eerste coronagolf in 2020 werd de zorg sterk afgeschaald door de landelijke lockdown-maatregelen. Daarnaast werden medewerkers ingezet bij de coronabestrijding. Hierdoor konden niet alle cliënten worden geholpen, maar de groepen met het hoogste risico op een seksueel overdraagbare aandoening konden steeds bij de Centra Seksuele Gezondheid terecht. Het gevolg van deze aangepaste selectie is dat de vindpercentages zijn gestegen. Dit is in lijn met de landelijke cijfers over 2020, zoals die ook door het RIVM eerder zijn verspreid. Uit de landelijke cijfers blijkt dat het percentage mensen met een soa is gestegen van 19% in 2019, naar 21% in 2020. In regio Oost Nederland lag dit percentage op 24% ten opzichte van 20% in 2019.

Inmiddels hebben de Centra Seksuele Gezondheid hun werkzaamheden weer bijna teruggebracht op het oude niveau. Het langere termijn effect van de coronamaatregelen op de verspreiding van soa is nog niet bekend.