Steven, Adviseur Medische Milieukunde: “Mijn persoonlijke drijfveren sluiten aan bij mijn werk”

Steven, Adviseur Medische Milieukunde: “Mijn persoonlijke drijfveren sluiten aan bij mijn werk”
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
23-02-2022

Tijdens de coronacrisis kwamen er in korte tijd veel nieuwe collega’s bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland. Corona of niet, ook de andere taken van de GGD gaan gewoon door. Zoals het werk van Steven. Als Adviseur Medische Milieukunde houdt hij zich dagelijks bezig met collectieve gezondheidsvraagstukken in relatie tot de leefomgeving.

“Ik ben in 1997 begonnen bij de GGD als Verpleegkundige Infectieziekten. In 2006 was er een tekort aan medewerkers in het team Medische Milieukunde en ik werd gevraagd om eens te kijken of dat bij me paste. Inmiddels werk ik alweer 16 jaar in dit team. Ik heb een enorme drive om duurzaam te leven en zo gezond mogelijk om te gaan met mijn leefomgeving. Ik vind het belangrijk dat mensen vrijheid ervaren, dat er ruimte is om te bewegen, te sporten, te fietsen in een omgeving die mensen uitnodigt om uit hun auto te stappen. Ook naar mijn collega's probeer ik dat uit te dragen. Zo organiseerde ik in 2016 een fietstocht voor collega’s van de GGD, tegelijk met de Giro ‘d Italia. Mijn persoonlijke drijfveren sluiten aan bij mijn werk waarin ik altijd de relatie leg tussen gezondheid en leefomgeving.”

Dit doet het team Medische Milieukunde

“Ik werk als Adviseur Medische Milieukunde in een klein team van vijf mensen, waaronder een arts en een milieugezondheidsdeskundige. Ons werk is één van de wettelijk verplichte taken van de GGD. Als een gemeente een probleem heeft of advies wil op het gebied van bijvoorbeeld bodemverontreiniging, straling of asbest, dan worden wij als team Medische Milieukunde ingeschakeld. Binnen de GGD Noord- en Oost-Gelderland zijn wij ondersteunend aan onder andere de Scholenteams en Jeugdteams. Als zij signaleren dat op een bepaalde plaats veel mensen last hebben van tranende ogen of zij hebben zorgen over het binnenklimaat van een school, dan kunnen zij ons inschakelen. Soms krijgen we vragen van burgers, bijvoorbeeld als iemand zorgen heeft over bestrijdingsmiddelen die in de omgeving gebruikt worden. We sluiten aan bij landelijke overleggen en werkgroepen. Dat kan gaan over luchtkwaliteit, windmolens, veehouderij of andere thema’s. Zo bereiden we ons als GGD’en al jaren voor op de Omgevingswet. Deze wet is aangenomen maar nog niet in werking getreden. Het moet het stelsel van wetten voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving bundelen en vereenvoudigen. Wij beantwoorden vragen over hoe je nou op een gezonde manier bouwplannen ontwikkeld, wijken inricht of nieuwe scholen bouwt. We krijgen soms met bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheid te maken. Adviezen van de GGD over gezondheid raken soms economische belangen van gemeenten, boeren of industrie. We realiseren ons dat continu en gaan heel zorgvuldig om met die verantwoordelijkheid.”

Collectieve gezondheid

“Ervaar je als individu gezondheidsklachten, dan ga je naar de huisarts. Wij houden ons bezig met collectieve gezondheid in relatie met de leefomgeving. Op www.ggdleefomgeving.nl bieden we samen met andere GGD’en informatie aan. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over geluidsoverlast, asbest, bodemvervuiling, planten zoals de reuzenberenklauw en diertjes zoals bedwantsen, teken en muizen.”

Verwonderd

“Ik doe dit werk al 16 jaar en ik word nog steeds verwonderd door sommige vragen. Zo kreeg ik een vraag over de roetschorsziekte die bij sommige bomen voorkomt en het effect daarvan op mensen. Ik ging bellen met collega’s in het land en dan blijkt dat er nog maar 1 keer eerder in Nederland een vraag over die ziekte was beantwoord. We gaan dan op onderzoek uit en ontdekten dat die boomziekte op mensen kan overslaan en astma kan veroorzaken. Met uitkomsten van zo’n onderzoek kunnen we gerichte adviezen geven.”

Op huisbezoek

“Mijn werk is voor een groot deel reactief. Deze week had ik bijvoorbeeld contact met een woningcorporatie naar aanleiding van een klacht van een huurder over schimmel. Daar ga ik dan mee aan de slag. In dit geval maakte ik een afspraak met de huurder voor een huisbezoek. Ik doe dan een binnenmilieu-inspectie. Ik bekijk de situatie en met speciale apparatuur meet ik onder andere de luchtkwaliteit en vochtigheid en ik stel vragen over het ventilatiegedrag van de bewoner. Aan de hand van de uitkomsten stel ik een adviesrapport op voor de opdrachtgever. In dit geval was dat de woningcorporatie. De huurder krijgt daarvan een kopie. Als ik op een huisbezoek ga omdat mensen ergens last van hebben, vind ik het mooi om te bekijken hoe mensen wonen, wat de samenstelling is van het gezin en hoe ze met hun binnenomgeving omgaan, zodat ik adviezen kan geven. Ik leg uit hoe dingen werken en bespreek wat mensen zelf anders kunnen doen. Soms moet ik echt rechercheren naar de vraag die eronder ligt. Dan blijkt bijvoorbeeld dat iemand wil dat de buurman, die als veroorzaker van de overlast wordt aangewezen, weggaat. Ik kan zo’n situatie niet veranderen. Waar ik wel wat in kan doen is hoe je ermee omgaat, wat je kan doen in je eigen huis om dat gevoel van overlast te verminderen. Wij onderzoeken en geven advies, dat is wat wij doen, dat is ons product.”


Steven actief in de buitenlucht

Fietstocht met GGD-collega's. Steven, 4e van rechts