Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
06-09-2022

Hoe gaat het met de inwoners van GGD Noord- en Oost-Gelderland na tweeëneenhalf jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD Noord- en Oost-Gelderland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en.

Meer dan 55.000 willekeurig gekozen mensen worden benaderd om mee te doen aan dit vragenlijstonderzoek. Zij kunnen vanaf 6 september een uitnodiging voor het onderzoek ontvangen. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin december.

Extra meting
De GGD Gezondheidsmonitor voeren we normaal gesproken eens per vier jaar uit. Nu doen we een extra meting waarbij we ook kijken naar de gevolgen van de coronaperiode. Met de resultaten bekijken we per gemeente wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren.

Deelname
Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schriftelijk. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

Deelname is vrijwillig. GGD Noord- en Oost-Gelderland stelt uw deelname wel zeer op prijs. Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. Met deze extra meting kan hierbij ook rekening worden gehouden met de impact van corona op onze levens.

De gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Meer weten over hoe wij omgaan met de privacy van deelnemers? Bekijk de privacyverklaring. 

GGD Gezondheidsmonitor 2022
GGD Noord- en Oost-Gelderland werkt samen met de andere GGD’en, het organisatieonderdeel Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

I&O Research verzamelt de gegevens namens GGD Noord- en Oost-Gelderland en het CBS. De gegevens worden samengevoegd met informatie die het CBS krijgt van andere instellingen. Het CBS verzamelt zelf gegevens maar krijgt ook gegevens van andere instellingen. Die informatie voegt het CBS samen. Bovengenoemde organisaties maken hiermee statistieken over de Nederlandse samenleving. Op deze manier werken we zo zuinig mogelijk. Alle gegevens worden veilig verwerkt, dit is in de wet bepaald. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de gegevens te beschermen. Zo zorgt de wet ervoor dat de gegevens alleen voor statistische doelen worden gebruikt. Geen enkele andere instelling kan toegang eisen tot de gegevens. In de statistische informatie zijn persoonlijke gegevens nooit te herkennen. Het is dus niet bekend van wie de antwoorden zijn die in de vragenlijst zijn ingevuld.

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de GGD Gezondheidsmonitor 2022? Dan kunt u contact opnemen met onderzoek@ggdnog.nl of 088 443 30 00, of kijken bij de veelgestelde vragen.