Situatieschets COVID-19 in de regio 15 t/m 21 februari

Situatieschets COVID-19 in de regio 15 t/m 21 februari
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
23-02-2021

De wekelijkse COVID-19 situatieschets van Noord- en Oost-Gelderland staat online. In dit overzicht worden onder andere het aantal besmettingen per gemeente, cijfers uit de teststraten en het aantal besmettingen in de care-sector weergegeven.

Belangrijke punten van de periode 15 t/m 21 februari: 

  • Aantal nieuwe besmettingen dat de GGD afgelopen week registreerde steeg licht (ca. 17%). Dit betekent dat de daling, die in week 51 was ingezet, niet verder is doorgezet. Een vergelijkbaar beeld zien we ook landelijk.
  • Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van inwoners van de NOG zit nog boven de derde signaalwaarde. Daarom geldt voor de regio NOG het risiconiveau ‘zeer ernstig’.
  • De regio NOG behoort samen met de buurregio’s Flevoland, IJsselland en Gelderland-Midden nog steeds tot de regio's met het laagste besmettingscijfer van Nederland.
  • Ten opzichte van een week eerder zien we een toename van besmettingen bij de 7 tot 12-jarigen. Toename in deze leeftijdsgroep is te verklaren door gewijzigd testbeleid bij kinderen en het heropenen van de basisscholen.
  • Het aantal besmettingen dat is gerelateerd aan een verpleeghuis voor ouderen lijkt opnieuw licht gedaald. Deze doelgroep wordt momenteel gevaccineerd en daarom is het de verwachting dat het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen verder zal dalen.
  • In de afgelopen week zijn 8.383 tests afgenomen door GGD NOG. Dit waren er 43% meer dan in de week daarvoor. Het percentage positieve tests lag afgelopen week met 8,2% lager dan een week eerder (10,1%). Dit sluit ook aan bij het landelijke beeld.
  • Inmiddels zijn ruim 33.000 vaccinaties toegediend door GGD NOG. Er zijn tot nu toe zo’n 300 medewerkers geworven en getraind om ingezet te worden voor het vaccineren.

Bekijk hier de hele situatieschets.