Resultaten verdiepend onderzoek vaccinatiebereidheid in Noord- en Oost-Gelderland

Resultaten verdiepend onderzoek vaccinatiebereidheid in Noord- en Oost-Gelderland
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
09-07-2021

GGD NOG heeft onderzoek gedaan naar de relatie tussen sociaal-demografische en psychologische factoren en de bereidheid tot vaccineren tegen het coronavirus onder volwassenen in de regio Noord- en Oost-Gelderland gedurende de pandemie.

Uit het onderzoek blijkt dat de bereidheid onder inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland om zich te laten vaccineren eerst daalde (van 60% in juni tot 51% in november 2020) en vervolgens is toegenomen tot 88% in mei 2021.

Echter, niet onder alle inwoners is de vaccinatiebereidheid even hoog. Er zijn subgroepen aan te wijzen waarbinnen de vaccinatiebereidheid minder hoog is dan gemiddeld:

  1. Volwassenen jonger dan 50 jaar, in het bijzonder jongvolwassenen tussen 18 en 34 jaar;
  2. Inwoners van de Biblebelt;
  3. Mensen die minder vertrouwen hebben in de overheid, reguliere media en nieuwsbronnen.

In het rapport staan ook aanbevelingen, handreikingen en voorbeelden voor effectieve vaccinatiecampagnes voor specifieke doelgroepen opgesteld. Daarbij is ook aandacht voor andere doelgroepen met een lagere vaccinatiebereidheid, dan alleen de doelgroepen die in het onderzoek naar voren komen.

De resultaten van dit onderzoek kunnen beleids-, gezondheids- en communicatieadviseurs inzicht geven dat hen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van interventies om de bereidheid tot vaccineren te verhogen.

Bekijk hier het hele rapport.