Positieve coronagevallen vaak niet gemeld aan de GGD

Positieve coronagevallen vaak niet gemeld aan de GGD
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
05-11-2020

Positieve coronagevallen vaak niet gemeld aan de GGD

Iedere organisatie die een test uitvoert op corona, is verplicht positieve testuitslagen te melden bij de GGD. In de wet Publieke Gezondheid staat dat corona een infectieziekte A is. Daarmee is corona een meldingsplichtige ziekte. De betrokken arts of het laboratorium hoort deze melding te maken. ​Het doel van de meldplicht is dat de GGD weet hoeveel mensen het virus hebben en waar het virus is. Alleen met die informatie kunnen we het virus op een goede manier indammen. Zo kunnen we de volksgezondheid te beschermen.

De GGD ziet dat een aantal commerciële teststraten zich niet aan die meldplicht houden. Het gevolg is dat er geen scherp beeld meer is van de cijfers en de verspreiding van corona. Hierdoor komt de volksgezondheid in gevaar. De cijfers die het RIVM verzameld worden onvolledig en daardoor onbetrouwbaar. Hierdoor wordt het lastiger om te beslissen welke maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan.  De GGD roept commerciële teststraten dan ook op positieve uitslagen altijd aan de GGD te melden.

Brief inspectie

Op 4 november hebben alle partijen die mogelijk anti-geen sneltesten afnemen een brief van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontvangen. Daarin wordt deze partijen verzocht om binnen 72 uur informatie aan de inspectie te verstrekken. Als blijkt dat een testfaciliteit niet voldoet mag deze partij geen sneltest meer aanbieden in deze faciliteit. De inspectie neemt de komende tijd steekproeven bij testfaciliteiten waar antigeen sneltesten worden gebruikt. Een onaangekondigd inspectiebezoek kan daarvan een deel uitmaken. In onze regio vinden wij het onacceptabel dat een testlocatie uitslagen niet meldt bij de GGD. Daarom zal direct worden ingegrepen zodra de GGD hiervan een signaal krijgt. Dat kan ertoe leiden dat op last van de voorzitter van de Veiligheidsregio de betreffende testlocatie per direct gesloten wordt.

Tijdelijke regeling meldplicht

Er wordt landelijk gekeken naar de mogelijkheid een portal te maken waarin uitslagen gemeld kunnen worden. Omdat dit portal er nog niet is, stelt de GGD Noord- en Oost-Gelderland een tijdelijke meldingsregeling in werking.

De GGD accepteert een positieve uitslag alleen als voldaan is aan twee eisen: als de test door het RIVM gevalideerd is èn als de test is afgenomen onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts.

Gevalideerde testen

Het RIVM heeft de PCR-test en een aantal sneltesten gevalideerd. Dat betekent dat uitslag van deze testen onder vaste voorwaarden te vertrouwen zijn.

Deze sneltesten zijn alleen gevalideerd als ze afgenomen worden bij mensen met klachten. Voor het testen van mensen zonder klachten moet meer onderzoek worden gedaan. Als GGD accepteren wij daarom alleen de uitslagen van gevalideerde PCR- en sneltesten onder de volgende voorwaarden:

 1. Als de uitslagen worden doorgegeven door het bedrijf dat de test heeft afgenomen (dus niet de patiënt zelf).
 2. Als de testen zijn afgenomen door of onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts.
 3. Indien het om de uitslag van een PCR-test gaat: als er met een erkend laboratorium is gewerkt.

De meldingsplicht

Wij vragen commerciële teststraten de volgende stappen te doorlopen voor een melding over een positieve corona uitslag:

 1. Stuur een e-mail met de uitslag via een beveiligde mail (wegens de AVG-wet) naar covidpositief@ggdnog.nl
 2. In deze mail moeten volgens de Wet Publieke Gezondheid de volgende zaken gemeld:
 • De uitslag
 • De naam van de aanvragend arts inclusief BIG-nummer.
 • De persoonsgegevens van de patiënt:
  • Volledige naam
  • Adres
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • BSN-nummer
  • Telefoonnummer*
  • E-mailadres*

*) Let op: vraag toestemming aan de geteste persoon om zijn/haar telefoonnummer en e-mailadres door te mogen geven aan de GGD. Op die manier kan de GGD het proces van het bron- en contactonderzoek zo soepel mogelijk laten verlopen.

Advies bij twijfel over de uitslag

Als de GGD twijfelt over de test, uitvoering en/of uitslag, zal de GGD mensen vragen zich te laten hertesten in een GGD-teststraat. De GGD doet haar best deze mensen met voorrang te testen. De patiënt moet de uitslag in isolatie afwachten. Het bron- en contactonderzoek wordt gestart als de uitslag van de hertest bekend is.

Vragen over dit onderwerp kunt u sturen naar covidpositief@ggdnog.nl.