Geboren in 1967 of 1968? Maak online uw vaccinatieafspraak!

Geboren in 1967 of 1968? Maak online uw vaccinatieafspraak!
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
22-05-2021

Er komen steeds meer vaccins beschikbaar, daarom gaat het vaccinatietempo nog verder omhoog. Mensen uit 1967 of 1968 kunnen daardoor vanaf 22 mei online een afspraak maken voor vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het inplannen van die afspraak kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Iedereen uit de geboortejaren 1967 en 1968 ontvangt binnenkort per post een uitnodiging voor vaccinatie. Maar het is dus niet nodig om op deze brief te wachten. Door het Janssen-vaccin toe te delen aan mensen met een bepaald geboortejaar, wordt beschikbaar vaccin zo effectief mogelijk ingezet. Hierdoor worden zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen in Nederland gevaccineerd. We verzoeken mensen uit de geboortejaren 1967 en 1968 – die zich willen laten vaccineren – zo snel mogelijk online een afspraak in te plannen. Dat kan via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. Hiervoor is een DigiD inlogcode nodig.   

Welk vaccin?
Mensen uit 1967 en 1968 krijgen het Janssen-vaccin. Bij dit vaccin volstaat 1 vaccinatie. Het Janssen-vaccin is in Nederland eerder gebruikt voor het vaccineren van ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact en cliënten en zorgmedewerkers van ggz-instellingen.

Geboren in of voor 1955 of van 1961 tot en met 1966? 

Eerder zijn mensen geboren in of voor 1955 uitgenodigd om een vaccinatieafspraak te maken. Dit geldt ook voor mensen uit 1961 tot en met 1966. Mensen uit deze leeftijdsgroepen die nog geen gebruik hebben gemaakt van deze oproep maar dat wél willen, vragen we dringend alsnog een afspraak te maken.

Geboren in of tussen 1956 en 1960?
Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. De GGD vaccineert deze leeftijdsgroep niét.  

Jongere leeftijdsgroepen 

Het heeft op dit moment geen zin om een afspraak in te plannen als u later dan 1968 bent geboren. Deze afspraken worden afgezegd. Iedere dag filtert en controleert de GGD ingeplande afspraken op geboortejaar. Mensen die ongeldig een afspraak hebben gemaakt, krijgen bericht dat hun afspraak wordt geannuleerd en/of komen op de vaccinatielocatie niet door de controle.  

Vaccinatiestrategie  

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl

 

Vragen en antwoorden over Janssen vaccin

Welke doelgroep krijgt Janssen?

Mensen uit 1967 en 1968 krijgen het Janssen-vaccin. Ook wordt het vaccin ingezet voor dak- en thuislozen. Het Janssen-vaccin is in Nederland eerder gebruikt voor het vaccineren van ziekenhuismedewerkers met direct patiëntcontact. En daarnaast patiënten en medewerkers van GGZ geestelijke gezondheidszorg-instellingen.

Per wanneer kan ik me laten vaccineren met Janssen?

In week 21 zetten de GGD’en de eerste vaccinaties met Janssen. Naar verwachting worden de eerste prikken op vrijdag 28 mei gezet. Mensen uit de geboortejaren 1967 en 1968 krijgen voor die tijd een oproep/brief om online hun vaccinatie in te plannen.

Waarom is voor deze doelgroep gekozen? 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt de volgorde waarin groepen worden gevaccineerd. Dat doen zij op basis van adviezen van de Gezondheidsraad en de beschikbaarheid van vaccins. De strategie is erop gericht om zo snel mogelijk iedereen – die dat wil – gevaccineerd te krijgen. Dit gebeurt grotendeels op basis van leeftijd: van oud naar jong. Kijk voor de meest actuele volgorde van vaccineren op www.coronavaccinatie.nl. 

Hoe verschilt dit vaccin van bijvoorbeeld Pfizer of Moderna?

Bij alle covid-19 vaccins reageert het menselijk afweersysteem door antistoffen aan te maken. De manier waarop die antistoffen tot stand komen, verschilt. Verder volstaat bij het vaccin van Janssen 1 vaccinatie. Op de website van het RIVM is meer inhoudelijk informatie te vinden over de verschillende covid-19 vaccins.

Ik ben zwanger, mag ik Janssen krijgen?

Nee. Als u zwanger bent, komt u in aanmerking voor een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Dit komt omdat er nog niet voldoende bekend is over vaccinaties met Janssen tijdens een zwangerschap.

Is dit vaccin wel veilig? Spelen de problemen met AstraZeneca hier ook?

Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het EMA heeft geconcludeerd dat trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes zeer zeldzame bijwerkingen van het Janssen-vaccin zijn. Maar het aantal gemelde gevallen is tot nu toe zo klein dat het vaccin wordt ingezet zonder verdere leeftijdsbeperking.

Wat zijn de bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerking van het coronavaccin van Janssen is pijn op de prikplek. Daarnaast komen hoofdpijn, vermoeidheid, spierpijn en misselijkheid vaak voor (bij meer dan 1 op de 10 personen). Deze bijwerkingen zijn doorgaans niet ernstig, maar het kan soms wel vervelend zijn. Ze verdwijnen meestal binnen een aantal dagen.
Heeft u last van bijwerkingen na vaccinatie? Meld deze dan bij Bijwerkingencentrum Lareb

Hoe snel werkt het vaccin nadat ik ben ingeënt?

Het coronavaccin van Janssen bestaat uit één prik. De bescherming tegen het coronavirus begint ongeveer 28 dagen na deze prik. De kans dat u dan nog ziek wordt is klein.

Kan ik nog anderen besmetten als ik Janssen heb gekregen?

De vaccinaties beschermen tegen ziekte door corona. Het is nog niet zeker of iemand die gevaccineerd is tóch het virus kan verspreiden. Hier lopen onderzoeken naar. Voor gevaccineerde personen gelden daarom voorlopig nog dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Ik heb een afspraak om binnenkort gevaccineerd te worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe kom ik daarachter?

Zodra u een afspraak heeft gemaakt voor een vaccinatie bij de GGD, krijgt u per e-mail een afspraakbevestiging. Daarin staat meer informatie over het vaccin dat u krijgt.

Ik wil toch liever een ander vaccin dan Janssen, kan ik daarvoor kiezen?

Hierin heeft u geen vrije keuze. De overheid bepaalt de vaccinatiestrategie en welke doelgroep welk vaccin krijgt.

Wat moet ik doen als ik ook een andere uitnodiging heb gekregen?

Het kan zijn dat u meerdere uitnodigingen heeft gekregen voor een vaccinatie omdat u in meerdere doelgroepen valt. Bijvoorbeeld via uw werkgever en het RIVM. In principe kunt u zelf kiezen op welke oproep u reageert.

Let op: de uitzondering hierop is de medische indicatie. Heeft u een persoonlijke uitnodigingsbrief van het RIVM ontvangen uit naam van uw huisarts? Of een oproep van uw medisch specialist? Dan gaat deze oproep voor! Bel het nummer uit die brief om een afspraak te maken. U komt niet in aanmerking voor een vaccinatie met Janssen bij de GGD.

Ik heb al corona gehad. Ik hoor dat ik dan slechts 1 prik nodig heb. Maar een vaccinatie met Janssen bestaat maar uit 1 prik. Hoe zit dat?

Een vaccinatie met Janssen bestaat inderdaad uit 1 prik, anders dan bijvoorbeeld BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca. Bij een vaccinatie met Janssen maakt het daardoor geen verschil of u al corona heeft gehad of niet. U heeft namelijk sowieso 1 vaccinatie nodig.