Epidemioloog Caroline: buiten de lijntjes kleuren in een crisisperiode

Epidemioloog Caroline: buiten de lijntjes kleuren in een crisisperiode
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
30-06-2021

“Het afgelopen jaar was superinteressant. We werken in het hart van de actualiteit en we merkten direct hoe belangrijk informatievoorziening is. In maart en april 2020 wisten we nauwelijks hoeveel besmettingen er waren terwijl we daar wel veel vragen over kregen van gemeenten en de pers.

We hebben ondanks de tijdsdruk zorgvuldig gekeken: hoe gaan we de verspreiding van corona onderzoeken, welke cijfers hebben we, kloppen de cijfers, wat zegt het wel, maar ook: wat zegt het niet. Daaruit is de situatieschets ontstaan, die we vanaf juni 2020 wekelijks publiceren. We hebben onlangs de 50e situatieschets gepubliceerd! Dat doen we als epidemiologen samen met verschillende afdelingen zoals Infectieziektebestrijding, Informatievoorziening en Communicatie. Steeds weer kijken we samen: wat weten we van de situatie op dit moment en hoe brengen we dat naar buiten.

Als je inzicht hebt in het verloop van de pandemie, als je weet waar het virus zit, waar clusters zitten, dan kan er gericht actie op worden ondernomen. Meten is weten! Het is de basis van waaruit iedereen werkt. Als we zien dat er clusters ontstaan op feestjes, in een bepaalde buurt of op scholen, dan kan je daar maatregelen treffen. Wij kunnen die informatie uit de cijfers halen.

Ik werk al 20 jaar bij de GGD als epidemioloog en onderzoeker. Peilingen onder de bevolking uitvoeren is een van mijn reguliere taken om de gezondheidssituatie van de bevolking in beeld te brengen en belangrijke gezondheidsthema’s te identificeren. De uitkomsten van onze onderzoeken gaan naar gemeenten zodat zij daar beleid op kunnen maken. Sinds de uitbraak van corona doen we extra peilingen. Daarmee brengen wij in beeld wat de impact van de pandemie is op de bevolking. We hebben 7 coronapeilingen uitgevoerd onder volwassenen en 2 onder jeugd.

In de laatste peilingen zien we dat de pandemie vooral impact heeft op jongeren en jongvolwassenen. Zij staan middenin het leven, hebben een actief sociaal leven en voor hen veranderde er zoveel. Zij moesten opeens thuiswerken, konden niet meer uitgaan, elkaar niet meer ontmoeten. Hun hele sociale leven viel stil. Het mooie van mijn werk is dat we er echt zijn voor de publieke gezondheid, dat bekijken we heel breed, zodat we precies kunnen laten zien waar de aandacht op gericht moet worden.

Het is een bijzondere tijd. Als ik nu terugkijk dan hebben we op een andere manier gewerkt, we hebben buiten de lijntjes gekleurd in een crisisperiode. We werken met bekende collega’s en veel nieuwe collega’s. We bundelen onze krachten en ontwikkelen dingen waar normaal meer tijd voor nodig is. Het mooie van deze coronatijd is dat iedereen zoveel slagvaardigheid toont. Ik ben blij en dankbaar dat ik de energie en de mogelijkheid heb om mijn steentje daaraan bij te dragen.”