E-magazine kwetsbare ouderen

E-magazine kwetsbare ouderen
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
16-06-2019

Door de toenemende vergrijzing groeit het aandeel 65-plussers snel. Met de leeftijd neemt ook de kwetsbaarheid van de bevolking toe. Het is een taak van gemeenten om kwetsbare ouderen te ondersteunen, zodat zij waardig ouder kunnen worden. Dit e-magazine geeft informatie om u als beleidsmaker of professional te ondersteunen bij deze taak.

Wist u bijvoorbeeld dat 40% van de ouderen een bepaalde vorm van kwetsbaarheid heeft? En de grootste behoefte van kwetsbare ouderen is hulp in en om het huis te krijgen? Dat beweging belangrijk is om kwetsbaarheid tegen te gaan en kwetsbare ouderen ook meer behoefte hebben aan o.a. beweegactiviteiten? De cijfers in dit E-Magazine hebben betrekking op de regio Noord- en Oost-Gelderland en zijn afkomstig uit de Monitor Volwassenen en Ouderen.