Boostervaccinatie aan huis
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
28-12-2021

Mensen die niet-mobiel zijn, om psychische of fysieke redenen, krijgen bericht van hun huisarts. Zij worden, na instemming, door hun huisarts aangemeld bij de GGD. De GGD maakt vervolgens een afspraak om de boostervaccinatie aan huis te geven. Dit geldt ook voor mensen met het downsyndroom die niet in staat zijn om naar de vaccinatielocatie te komen.

GGD belt om afspraak te maken
De GGD belt om een afspraak te maken. Op het afgesproken moment komen de arts en administratief medewerker langs. Het team neemt een gezondheidsverklaring mee en neemt deze met u door. De vaccinatie wordt voorbereid en gezet. Het team blijft 15 minuten wachten om te zien of u een reactie hebt op de prik. Na de vaccinatie krijgt u een vaccinatiebewijs van de GGD medewerker overhandigd met daarop de datum, het batchnummer en een paraaf.

Huisarts komt thuis vaccineren
In sommige gevallen kiest de huisarts er voor om de vaccinatie zelf aan huis te geven. De patiënt kan hier niet zelf voor kiezen, dit initiatief ligt bij de huisarts. In dat geval belt de huisarts op om een afspraak te maken. De rest van het proces verloopt hetzelfde als dat het mobiele team van de GGD langskomt voor een vaccinatie.

Naar de vaccinatielocatie komen
Het centraal organiseren van grotere vaccinatielocaties zorgt voor de meeste snelheid in deze boostercampagne. Lukt het om naar een vaccinatielocatie te komen? Maak dan online een afspraak zodra uw jaartal aan de beurt is. Lukt dit niet? De GGD doet er alles aan om zo snel mogelijk naar u toe te komen, maar dit vraagt meer qua planning en capaciteit. U wordt gebeld en de GGD of huisarts komt u thuis vaccineren.