Beweging verdient stimulance

Beweging verdient stimulance
Translate
×

Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.
29-11-2021

Een aantrekkelijke groene leefomgeving én ook een maatje om samen mee te bewegen, stimuleren inwoners om er op uit te gaan en te bewegen. Dat is 1 van de conclusies uit een groot onderzoek in Gelderland.

Provincie Gelderland, de Gelderse GGD’en, de Gelderse Sport Federatie en gemeente Arnhem bundelden in de zomer van 2021 hun krachten en onderzochten hoe Gelderlanders denken over bewegen in hun leefomgeving. Ze wilden erachter komen welke zaken in de leefomgeving zorgen voor meer lichamelijke activiteit.

Hoe gaat het met de inwoner van Gelderland?

Provincie Gelderland houdt sinds 2019 het welbevinden van haar inwoners in de gaten. In 2020 lag de nadruk van de peilingen op COVID-19 en de gevolgen daarvan. Daarnaast voeren GGD’en samen met het RIVM sinds april 2020 een grootschalig landelijk onderzoek uit naar het gedrag van mensen: wat ze vinden van de maatregelen en hoe het lichamelijk, geestelijk en sociaal met hen gaat.

Nu zetten de provincie, de GGD’en, de Gelderse Sport Federatie en gemeente Arnhem zich gezamenlijk in om te zien hoe een leefomgeving het meest uitnodigt tot bewegen. Daar hebben beleidsmakers nu ondersteuning voor gekregen. Ruim 8.700 mensen werkten mee aan het onderzoek. In bijgevoegde factsheet staan de belangrijkste uitkomsten.

Sociale omgeving belangrijk voor bewegen

Uit het onderzoek blijkt dat met name de sociale omgeving invloed heeft op de mate van bewegen. Gelderlanders bewegen meer als ze iemand hebben om dit mee samen te doen. En mensen in de buurt zien bewegen, stimuleert anderen om te bewegen. Ook de toegankelijkheid van de omgeving, de veiligheid die wordt ervaren en in mindere mate de aantrekkelijkheid vergroten de mate van bewegen. Om de buurt aantrekkelijker te maken, is er volgens de inwoners behoefte aan meer bomen en planten. Resultaten per woonomgeving en leeftijdsgroep zijn terug te vinden in de factsheet.

Samenwerking beleidsterreinen biedt kansen

We weten dat de inrichting van woonomgeving gezond gedrag kan stimuleren, daarmee kunnen we de grootste gezondheidswinst behalen kan worden behaald, als gezondheid mee wordt genomen in de inrichting van de leefomgeving van mensen. Samenwerking met andere beleidsterreinen, zoals mobiliteit, ruimtelijke ordening, leefomgeving, sport en gezondheid, zorgen voor kansen voor een gezondere leefomgeving.

Prijs

Om gezond gedrag te stimuleren, werkt Gelderland op dit moment een provinciale prijs uit voor de meest beweegvriendelijke buitenruimte. Graag ontvangen we mooie ideeën over manieren waarmee de inrichting van een leefomgeving de gezondheid van de buurtbewoners bevordert.

Apeldoorn

Deelnemers voor deze prijsvraag kunnen zich laten inspireren in Apeldoorn. De gemeente presenteerde op 6 juli 2021 het inspiratieboek ‘Buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte’. De bedoeling is dat het boek mensen die met buitenruimte bezig zijn, inspireert en enthousiast maakt. En dat ze het gesprek aangaan om daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van bestaande en nieuwe projecten. In overleg met de Gelderse Sport Federatie wordt gewerkt aan een jaarprogramma en een Gelderse inspiratietour rondom Gelderse voorbeelden en Buitenkansen.

Gezondheid in breed perspectief

De GGD’en adviseren gemeenten op het gebied van de publieke gezondheid. Hierbij wordt gekeken naar zowel het beschermen van de gezondheid, als het bevorderen van gezond gedrag in de lichamelijke én sociale leefomgeving. ‘Health in all policies’ (gezondheid op alle beleidsterreinen), is een belangrijke aanpak van verschillende maatschappelijke uitdagingen die we met de gemeenten willen uitvoeren.

Dit betekent onder andere dat de lichamelijke leefomgeving op een manier wordt ingericht zodat deze zorgt voor ontmoeting en beweging. Op deze manier kan, naast dat de omgeving groener wordt, ook eenzaamheid en de gevolgen van een ongezonde leefstijl worden teruggedrongen.

Richting de toekomst

De samenwerking tussen de bovengenoemde partijen is een basis om in de nabije toekomst te kijken welke thema’s ze samen kunnen oppakken.

We hebben de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek afgelopen maandag 22 november 2021 besproken in een webinar. Deze kan je hier terugkijken.