Vaccinaties 18 augustus 2023

Verlenging gratis HPV18+ vaccinatie

De HPV18+ vaccinatiecampagne voor jongvolwassenen geboren in de periode 1996 t/m 2003 is met 5 maanden verlengd. Jongvolwassenen tussen de 19 en 27 jaar krijgen tot 1 juni 2024 de tijd om zich gratis te laten vaccineren tegen HPV. De HPV-vaccinatie biedt bescherming tegen 6 soorten kanker.

 

Volledige vaccinatie

Ruim 1,3 miljoen jongvolwassenen komen voor de gratis prikken in aanmerking. Ongeveer 20% van de jongeren heeft dit jaar de eerste prik gehaald. Voor een volledige vaccinatie zijn twee prikken nodig, daartussen moet minimaal vijf maanden zitten. De verlenging van de campagne geeft jongvolwassenen de mogelijkheid om tot 31 december 2023 de 1e prik te halen, en de vaccinatieserie tot 1 juni 2024 kosteloos af te maken. 

RIVM-peiling

Het RIVM deed afgelopen mei een peiling onder jongeren waaruit blijkt dat een flink deel van de jongeren aangeeft dat ze de prikken wel willen halen, maar er om verschillende redenen nog niet aan zijn toegekomen. Vooral vanwege praktische overwegingen. De verlenging geeft hen en andere jongvolwassenen die om verschillende redenen de vaccinatieserie dit jaar niet kunnen afronden (bijvoorbeeld door zwangerschap) langer de kans zich toch kosteloos te laten vaccineren om langdurig beschermd te zijn tegen HPV.