Gezonde leefstijl 11 juli 2023

Slechts 27% van de Nederlanders associeert alcohol met ongezond

Uit onderzoek dat 3 juli 2023 werd gepubliceerd blijkt dat Nederlanders vaak niet weten hoe ongezond alcohol nu eigenlijk is. We associëren alcohol vooral met gezelligheid (54%) en minder met iets wat ongezond voor je is (27%). We denken vooral dat in één keer heel veel drinken slecht is, maar realiseren ons niet dat de kans op bepaalde vormen van kanker al groter wordt als je 1 glas alcohol per dag drinkt. Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding zijn daarom in het kader van de Gezonde Generatie een kenniscampagne gestart over de relatie tussen alcohol en kanker. Het doel van de campagne ‘Op je gezondheid?’ is kennis delen en bewustwording creëren: het drinken van alcohol vergroot de kans op 7 soorten kanker.

Man heft zijn glas wijn. Tekst: Op je gezondheid. Alcohol vergroot de kans op 7 soorten kanker

Johan van de Gronden, directeur KWF en voorzitter van AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie: “Vaak kun je aan het krijgen van kanker helemaal niks doen. Maar zeker in een derde van de gevallen wordt kanker mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, waaronder het drinken van alcohol. Wij vinden het van groot belang dat mensen zich hier bewust van zijn. Met de campagne 'Op je gezondheid?’ willen we mensen hierop wijzen, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken voor zichzelf én voor hun kinderen.”

Jaarlijks meer dan 4.000 gevallen van kanker door alcohol

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut eerder dit jaar bleek al dat slechts 37% van de Nederlanders weet dat het drinken van alcohol kan leiden tot kanker. Het gaat dan om een vergrote kans op mond-, keelholte-, strottenhoofd-, slokdarm-, borst-, lever- en darmkanker. Zo neemt het risico voor borstkanker al toe vanaf 1 glas alcohol per dag. Jaarlijks krijgen meer dan 4.000 mensen kanker door alcohol.

Hoe denken Nederlanders over alcohol?

Onderzoeksbureau MarketResponse verrichtte in opdracht van de gezondheidsfondsen kwantitatief onderzoek onder 1.605 volwassen Nederlanders. Er is onderzocht wat zij denken en weten over alcohol. Uit dit representatieve onderzoek blijkt onder andere dat:

  • Alcohol in onze samenleving sterk geassocieerd wordt met gezelligheid (54%) en ontspanning (39%) en minder met ongezond (27%).
  • De kennis over de schadelijkheid van alcohol nog niet breed genoeg bekend is. Men denkt vooral dat veel drinken in één keer ongezond is. Elke dag een glas alcohol is volgens slechts 46% ongezond tot zeer ongezond. 20% denkt zelfs dat dit gezond is. Feit is: er bestaat geen veilige hoeveelheid alcohol. Zowel vaak als veel drinken is ongezond.
  • Volwassenen ook de keerzijde van het drinken van alcohol zien. 64% vindt alcohol een risico product. Mensen denken daarbij vooral aan korte termijn issues en minder aan lange termijn gezondheidsrisico’s. Zo geeft 61% aan dat alcohol weleens tot vervelende situaties tussen mensen leidt.
  • Twee derde vindt dat volwassenen zich bewuster moeten zijn van hun voorbeeldrol richting jongeren. Uit onderzoek van Trimbos blijkt dat kinderen waarvan de ouders alcohol drinken, vaker vroeg beginnen met drinken, bingedrinken (5 glazen of meer per 1 gelegenheid) of een alcoholverslaving ontwikkelen op latere leeftijd. Ook het zien drinken van ouders speelt een rol in het alcoholgebruik van jongeren.

Op je gezondheid?

De campagne ‘Op je gezondheid?’ is een initiatief van Maag Lever Darm Stichting en KWF Kankerbestrijding in het kader van de Gezonde Generatie. Vanaf 3 juli tot en met 30 juli is de campagne onder meer te zien op televisie en in de bioscoop. Met deze kenniscampagne willen we Nederlanders bewuster maken van de gezondheidsrisico’s van alcohol. In deze eerste campagne gaat het specifiek over het feit dat alcohol drinken de kans op kanker vergroot. De initiatiefnemers willen de komende jaren meer kenniscampagnes starten over andere gezondheidseffecten van alcohol.

Bezoek ook

Lees meer over alcohol en jongeren, alcohol en zwanger of ouder dan 55+ en alcohol en ouders.

Alcohol