8 juni 2023

Resultaten verdiepend onderzoek sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Vandaag publiceren we de resultaten van het onderzoek naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen in onze regio. Om te werken aan het terugdringen van gezondheidsverschillen hebben gemeenten feiten en cijfers nodig. Bovendien is inzicht nodig in randvoorwaarden en effectieve elementen van een aanpak. Daarover worden gemeenten geïnformeerd in het e-magazine. 

Vrouw buiten in de zon

Samenvatting

Onze huidige levensverwachting is hoger dan ooit en de voorspelling is dat deze nog meer zal toenemen in de komende 50 jaar. Tegelijkertijd zijn er in onze samenleving grote verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen mensen met verschillen in opleiding en inkomen, aangeduid met ‘sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

Deze verschillen kunnen worden verklaard doordat opleiding en inkomen zijn gerelateerd aan tal van kenmerken en omstandigheden waarin mensen geboren worden, opgroeien, wonen en werken. Deze ‘sociale determinanten van gezondheid’ overstijgen vaak het gezondheidsdomein en ook de mogelijkheden die het individu heeft om deze te beïnvloeden. In het e-magazine brengen we de omvang van gezondheidsverschillen in Noord- en Oost-Gelderland in kaart wat betreft ervaren en mentale gezondheid. Daarnaast belichten we de sociale determinanten van gezondheid en het vóórkomen van een aantal van deze determinanten onder inwoners met een lage, midden en hoge sociaaleconomische positie in Noord- en Oost-Gelderland.

Bekijk alle resultaten in het e-magazine.